Blir man av med körkortet efter flera fortkörningar?

2021-06-29 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej Lawline,Jag blev med mitt körkort under prövningstid i November 2020, då jag körde 147 km/h på en 110-väg. Jag tog om körkortet i april. Dock nu i juni körde jag även för fort. Denna gång skiftades hastighetsbegränsningen från 110 till 80 på en sträcka och jag missade 80-skylten. Jag körde 107 km/h på 80-vägen och kom undan med fortkörningsböter. Jag undrar om jag ändå kan bli av med körkortet med tanke på att jag åkt fast för fortkörning två gånger på så kort tid?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Körkortslagen (KkL) reglerar möjligheterna till körkortsingripande. Det som leder till indraget körkort är i grund och botten samma för alla. Har man fått ett körkort så ska man följa de trafikregler som är uppställda.

Ingripande av körkort

För att man ska anses lämplig att inneha ett körkort krävs att man inte är opålitlig i nykterhetshänseende och att man i övrigt kan antas respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § 2 stycket KkL).

Enligt 5 kap. 3 § 4 p. KkL ska ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd, (5 kap. 9 § KkL).

Ringa fortkörning

Enligt praxis utgör det ringa fortkörning vid hastighetsöverträdelse med 1-24 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. Vanligen blir påföljden vid 25-30 km/h över hastighetsgränsen en varning och körkortet återkallas om hastighetsgränsen överskrids med mer än 31 km/h.

Omständigheterna i frågan

Du körde på en väg med hastighetsbegränsning 80 km/h och hastighetsöverträdelse motsvarande 27 km/h, vilket inte är att anse som ringa. Eftersom du tidigare gjort sig skyldig till hastighetsöverträdelse med indraget körkort som följd senast förra året, och upprepat gjort dig skyldig till en liknande överträdelse igen inom en två-årsperiod finns risken för att körkortet kommer att återkallas, (5 kap. 3 § 3 p. KkL). Om körkortet blir återkallat eller inte efter en fortkörning avgörs dock först efter en helhetsbedömning med beaktande av flera omständigheter, vilken görs av Transportstyrelsen. Av den anledningen kan jag inte svara på om ditt körkort kommer att bli återkallat eller inte.

Man bör alltid tänka på att det oavsett återkallelse av körkort eller inte är viktigt att följa de trafikregler som finns. Det är alltid bättre att vara försiktig med anledning av att man inte är ensam i trafiken, därför bör man visa respekt och hänsyn till medtrafikanterna.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1229)
2021-10-23 Straff vid trafikbrott och återkallelse av körkort
2021-10-17 Om körkortet återkallas under några månader, behöver man ta om körkortet på nytt för att återfå detta?
2021-10-17 Fortkörningsböter och belastningsregistret
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?

Alla besvarade frågor (96492)