Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?

Min son bor, sedan några år tillbaka, i ett hus tillsammans med sin sambo. Han köpte huset och står idag som ensam ägare. Han och hans sambo har under tiden de bott tillsammans delat på kostnaderna för huset - såväl drift som lån. Huset har han dels banklån på men också ett lån från mej och min fru.

Nu kommer de inom kort att gifta sig och de är överens om att de ska dela på ägarskapet till huset. De har inte för avsikt att skriva något äktenskapsförord men jag undrar om banklånet och lånet till mej och min fru automatiskt kommer att betraktas som gemensamma efter giftermålet eller om de behöver avtala något specifikt för att lånen ska betraktas som gemensamma vid en eventuell framtida skilsmässa?

Gäller detsamma också för deras gemensamma bil som han står som ägare och låntagare till?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om de lån som er son tagit upp innan han gift sig med sin maka räknas som gemensamma efter de gifter sig.

För att svara på din fråga tänker jag redogöra för när egendom räknas som gemensam för makar samt hur dold samgäld och samäganderätt regleras.

Svaret utgår till stora delar från högsta domstolens avgörande NJA 2016 s.1057

Inledningsvis kan sägas att två makar är självständiga parter i förhållande till varandra. Huvudregeln är att de således ansvarar över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det krävs alltså ett avtal eller omständigheter som talar för att det inte vore rimligt att betrakta parterna självständigt längre. Det är något jag kommer fördjupa mig i nedan.

Kan ett lån bli gemensamt?

Det kan uppstå något som heter dold samgäld. Dold samgäld bygger på att det föreligger dold samäganderätt. I ett äktenskap kan det ibland vara så att att man köper något som kräver att man står som "Ägare" till objektet. Det kan exempelvis vara ett hus, bil eller husvagn. Om då enbart en av makarna står som ägare, men den andra maken har bidragit till köpet på något sätt kan man tala om att det föreligger dold samäganderätt. Det innebär att den maken som inte framkommer som ägare rent officiellt ändå kan hävda att denne har rätt till en andel i egendomen.

På samma sätt kan ett lån bli en dold samgäld. Om en make har tagit ut lån i syfte av att köpa egendom för bådas räkning kan den maken som inte framkommer i låneavtalet ändå anses ha ett betalningsansvar som motsvarar dennes andel.

Detta är en presumtionsregel vilket innebär att om omständigheterna är rätt så antar man att dold samgäld föreligger. Det öppnar å andra sidan upp för den andra parten att kunna bryta denna presumtion genom att visa att lånet borde tillfalla låntagande make

Slutsats

För att lånen ska kunna bli gemensamma så krävs det att de har tagits i syfte av att köpa en gemensam fastighet, det vill säga en fastighet som är förvärvad i syfte av att makarna ska bo i den. Jag kan inte dra några konkreta slutsatser utifrån din fråga men spontant verkar dessa lånen varit tagna långt innan makarna flyttat ihop och således kan ingen dold samäganderätt/gäld uppstå. Önskar man att reglera egendomsförhållanden på ett speciellt sätt så rekommenderar jag att man upprättar ett äktenskapsförord.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”