Blir jag skyldig att betala min mammas bostadslån om hon avlider?

FRÅGA
Vad händer med min ensamstående mammas bostadslån om hon skulle avlida. Blir jag som ensambarn betalningsskyldig. Om jag vill behålla bostaden som fortfarande har lån går det att ta över lånet då.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.

Du kan inte ärva din mammas bostadslån

Som enda arvinge till din mamma kommer du att få ärva alla hennes tillgångar när hon dör, inklusive hennes bostad (2 kap. 1 § ÄB). Däremot kommer du inte att bli betalningsskyldig för bostadslånet om hon avlider innan lånet är fullt betalt. Det beror på att det inte går att ärva någon annans skulder i Sverige.

Även om du är din mammas enda arvinge kan betalningsskyldigheten alltså inte gå över till dig i samband med att hon dör. Istället är det dödsboet efter din mamma som tar över ansvaret för lånet.

Dödsboet är betalningsansvarigt om banken inte godkänner ett skuldövertagande

Förutom att ta över bostadslånet kommer dödsboet också att äga din mammas tillgångar, innan de går över till dig i arv. Som utgångspunkt ska dödsboet därför betala bostadslånet med de tillgångarna.

Du kan dock vända dig till banken och be om att få ta över ansvaret för bostadslånet. Skulle banken godkänna ett skuldövertagande har dödsboet inte längre något ansvar för skulden, eftersom ansvaret då har gått över till dig.

I annat fall ska skulden betalas av dödsboet.

Sammanfattning

Du kommer inte att bli betalningsskyldig för din mammas bostadslån i samband med att hon dör, eftersom det inte går att ärva skulder. Ansvaret för lånet kommer istället att gå över till dödsboet efter henne. Du kan dock få ta över lånet om banken godkänner det.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1113)
2021-10-25 Får en dödsbodelägare begära en utomstående boutredningsman?
2021-10-24 Kan man överföra sitt arv till annan person?
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?

Alla besvarade frågor (96532)