Blir jag senare försörjningsskyldig till barnet även om det inte var meningen att ett barn skulle bli till?

2019-05-30 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Om jag som man har samlag med en kvinna och antingen jag eller hon använder preventinmedel, senare får reda på att kvinnan blivit gravid ändå och vill behålla barnet, mot min vilja. Tack vare det så sker en skilsmässa på grund av olika tankar och åsikter om barnet. Blir jag senare försörjningsskyldig till barnet även om det inte var meningen att ett barn skulle bli till? Spelar det någon roll vilken vecka i graviditeten kvinnan är i?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar alltså om du blir försörjningsskyldig till ett barn som för det första inte var planerat och för det andra du inte ville att kvinnan skulle behålla. Jag förstår det också som att du undrar om det spelar någon roll vilken vecka i graviditeten kvinnan är i när skilsmässan sker. Regler om detta finns i Föräldrabalken (FB) och kallas här underhållsskyldighet.

Om du är barnets förälder i lagens mening är du underhållsskyldig för barnet
Som förälder är du underhållsskyldig för ditt eventuella barn tills det fyller 18 år, eller tills det fyller 21 år om det går på gymnasiet (FB 7 kap. 1 §). Det spelar ingen roll om du är vårdnadshavare för barnet eller inte utan det som har betydelse är alltså om du är barnets förälder i lagens mening. Med detta menas inte att du bara är barnets biologiska förälder utan du måste också vara barnets så kallade legala förälder. Det spelar inte heller någon roll vilken vecka i graviditeten kvinnan är när ni skiljer er.

Om du inte själv bekräftar att du är barnets förälder kommer sannolikt en domstol besluta att du är förälder
När barnet föds kommer du inte automatiskt bli förälder enligt lagen, eftersom du och mamman inte längre är gifta (FB 1 kap. 1 §). Hade ni fortfarande varit gifta vid födseln hade du dock blivit det. Mamman blir det automatiskt.

När ett barn föds anses det viktigt att bestämma vilka som är de legala föräldrarna. Du kan du själv skriftligen bekräfta att du är förälder, men om du inte vill göra det kan en domstol konstatera detta (FB 1 kap. 3 §). I den situationen du beskriver är det mycket troligt att domstolen kommer besluta så, eftersom du var gift med och hade samlag med mamman när barnet blev till (FB 1 kap. 5 §). Även om du kanske inte vill vara förälder i lagens mening och inte vill bekräfta att du är förälder, kan det vara bra att göra det ändå och slippa en process i domstol där du istället mot din vilja blir legal förälder.

Sammanfattningsvis spelar det ingen roll om det inte var meningen att ett barn skulle bli till, om kvinnan behöll barnet mot din vilja eller vilken vecka i graviditeten kvinnan är i när ni skiljer er.

Det som spelar roll är om du är barnets förälder i lagens mening. Du blir inte förälder automatiskt när barnet föds men kommer mycket sannolikt bli det om en domstol prövar saken. Du kan slippa en domstolsprocess genom att helt enkelt bekräfta att du är barnets förälder.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga!

Med vänliga hälsningar

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (932)
2020-05-31 Ingår försäkring i underhållsskyldigheten?
2020-05-31 Måste man ge sitt förlängda underhållsstöd till sin boendeförälder?
2020-05-29 Har en förälder försörjningsplikt över barn som valt att ej bo hemma?
2020-05-29 Hur beräknar jag underhållsbidrag?

Alla besvarade frågor (80636)