Blir jag efterlyst om jag döms till 1-2 månaders fängelse?

2019-11-04 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Om jag döms till en eller två månaders fängelse för misshandel av normalgraden, kan jag då bli internationellt efterlyst?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Att du döms till fängelse kommer inte per automatik att innebära att du blir internationellt efterlyst. Däremot, den utgångspunkt jag har för mitt svar, är huruvida du kan bli internationellt efterlyst om du väljer att inte inställa dig för att avtjäna det utdömda fängelsestraffet.

Eventuell efterlysning och begäran om utlämning är i stort beroende av vilket land du väljer att befinna dig i. Om du befinner dig i ett nordiskt land aktualiseras bestämmelserna i förordningen (2012:566) om överlämnande till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder. Enligt 4 § i förordningen får en nordisk arresteringsorder för verkställighet av en frihetsberövande påföljd i Sverige utfärdas på begäran av Kriminalvården för verkställighet av fängelse. Den nordiska arresteringsordern uppställer enbart krav på att det ska röra sig om ett fängelsestraff eller annan frihetsberövande åtgärd. Påföljdens längd spelar ingen roll vilket innebär att personer kan begäras överlämnade för relativt lindriga brott inom Norden.

Befinner du dig i ett EU-land aktualiseras bestämmelserna i förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. Enligt förordningens 4 § får en svensk arresteringsorder för verkställighet av en frihetsberövande påföljd utfärdas på begäran av Kriminalvården för verkställighet av fängelse. En arresteringsorder får utfärdas för en dom som har fått laga kraft, om en frihetsberövande påföljd i minst fyra månader eller utan tidsbegränsning har dömts ut.

För det fall att du befinner dig i ett land utanför EU/Norden (tredje land) gäller förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott i Sverige. Enligt förordningens 3 § görs en framställning om utlämning för verkställighet av fängelsestraff av Kriminalvården. Framställningen ska överlämnas till Justitiedepartementet för vidarebefordran till den främmande staten. När det gäller tredje land varierar det utifrån vilken överenskommelse som skett med varje land. Som exempel kan nämnas att i den överenskommelse Sverige har med USA respektive Kanada ska utlämning beviljas om minst sex månader återstår att verkställa.

Som svar på din fråga innebär det att risken för en internationell efterlysning med krav att du ska arresteras och utlämnas är väldigt liten om du inte inställer dig för en verkställighet om 1-2 månaders fängelse.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet för uppföljning. Jag kommer att ringa dig på onsdag, den 6 november klockan 14.00. Om tiden inte fungerar för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post så bokar vi en annan tid. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2286)
2020-02-19 Syns det på mitt belastningsregister att jag blivit dömd för grovt rattfylleri om jag söker jobb på skola?
2020-02-17 Kan mitt ex få kontaktförbud?
2020-02-16 Tipsa polisen om brott
2020-02-16 Civilkuragelag i Sverige

Alla besvarade frågor (77193)