Blir jag av med mitt körkort vid fortkörning under prövotiden?

2020-06-20 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Jag har min prövotid fortfarande och jag körde 56 på en 40 väg i Uppsala, med god sikt, knappt trafik, en solig dag, klar sikt och inga människor i närheten. Jag har fått och accepterat boten på 2800kr, men det jag är rädd över nu är att jag kan förlora körkortet.Jag har aldrig haft en trafikförseelse tidigare och jag har 2 veckor kvar på min prövotid.Jag undrar om hur ni ser på saken.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innebörden av prövotid på körkort

Prövotiden gäller i två år från det att du har tagit körkortet (3 kap. 18 § körkortslagen). Det som prövotiden främst innebär är att du måste göra om både teori- och förarprov ifall du skulle få ditt körkort indraget under dessa två år. Vägrar du att genomföra dessa prov på nytt, förblir körkortet indraget.

Det innebär att du får samma straff som de med körkort utan prövotid. Det som skiljer åt är att du måste göra om ditt teori- och förarprov för att få tillbaka ditt körkort, medan de som har körkort utan prövotid får tillbaka körkortet efter påföljden.

Indraget körkort

Körkortslagen reglerar möjligheterna till körkortsingripande. Det som leder till indraget körkort är i grund och botten samma för alla. Har du fått ett körkort så ska du följa de trafikregler som är uppställda. Även med anledning av att du inte är ensam i trafiken bör du visa respekt och hänsyn till dina medtrafikanter.

Enligt 5 kap. 3 § 4 p. körkortslagen ska ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Vid körkortsåterkallelse bestäms en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, det vill säga spärrtid (5 kap. 6 § 1 st. körkortslagen). Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen).

Ringa fortkörning

Enligt praxis utgör det ringa fortkörning vid hastighetsöverträdelse med 1-24 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. Vanligen blir påföljden vid 25-30 km/h över hastighetsgränsen en varning och körkortet återkallas om hastighetsgränsen överskrids med mer än 30 km/h.

Du körde på en väg med hastighetsbegränsning 40 km/h och din hastighetsöverträdelse motsvarande 16 km/h. Jag skulle därför tro att påföljden endast blir böter, som du redan har fått, förutsatt att du inte tidigare fått en varning, vilket du skriver att du inte har. Återkallelse skulle kunna ske om du inom en två-årsperiod åker fast för flera ringa fortkörningar.

Därför ser jag ingen anledning att oroa dig för att mista ditt körkort för just den här trafiköverträdelsen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1094)
2021-03-04 Vad är straffet för olovlig körning?
2021-02-28 Ogiltigförklaras teoriprov vid körkortsingripande?
2021-02-28 Kan jag bli straffad och hamna i belastningsregistret för att ha kört utan körkort?
2021-02-28 hastighetsöverträdelse under prövotid

Alla besvarade frågor (89992)