Blir jag av med körkortet om jag kört om en bil på höger sida?

2021-05-30 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej!2018-06Blir jag stoppad av polisen och får böter för att jag legat för nära en bil samt omkörning på höger körfält på motorväg. Resultatet blev en varning från transportstyrelsen i 2 år och böter på plats.2019-12Fortkörning på motorväg. Böter endast. 131kmh2021-05Jag blir stannad, får böter för hastighet 130kmh samt omkörning på höger körfält igen. Min fråga är, kommer jag få behålla körkortet eller blir det ytterligare en varning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga blev du i juni 2018 tilldelad en varning för att du legat för nära framförvarande fordon och kört om på höger sida. År 2019 fick du böter för fortkörning på motorväg. Maj 2021 har du blivit stoppad för fortkörning och omkörning på höger sida igen. Du undrar nu om du får behålla körkortet eller om det blir en ytterligare varning.

Enligt 5 kap. 3 § körkortslagen ska ett körkort bland annat återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om överträdelsen inte kan anses som ringa. Istället för att körkortet återkallas ska körkortshavaren varnas, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen).

Att köra om på höger sida är en regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt. Ett körkortsingripande ska avgöras utifrån en helhetsbedömning av körkortshavarens lämplighet som förare av körkortspliktigt fordon. I bedömningen ska bland annat överträdelsens farlighet från trafiksäkerhetssynpunkt och vad som framkommit angående körkortshavarens vanliga beteende vägas in (se RÅ 2003:95). I den samlade bedömningen kan det således vägas in att du har ett par överträdelser i bagaget. Det kommer även att göras en bedömning av hur trafikfarlig omkörningen var. Tyvärr är det inte möjligt att avgöra inom expresstjänsten om det är tillräckligt för återkallelse, däremot finns det en risk för att så är fallet.

Som redogjort för enligt ovan kan Transportstyrelsen tilldela dig en varning istället för att återkalla körkortet. I bedömningen av om det är tillräckligt med en varning istället för körkortsåterkallelse sägs i förarbetena att det krävs starka skäl för att under loppet av ett par år meddela en person två på varandra följande varningar. Vid nya trafikförseelser efter tidigare varning måste omständigheterna ofta vara sådana att föraren får anses ha visat i så hög grad bristande vilja att rätta sig efter trafikbestämmelserna att återkallelse bör ske (prop. 1975/76:155 s. 106 och prop. 1979/80:178 s. 47). Om endast en mindre förseelse inträffat efter varningen bör någon åtgärd inte vara befogad. Om en ny förseelse tyder på ett medvetet risktagande eller flera nya smärre förseelser på uppsåtligt slarv blir situationen av återkallelsegrundande karaktär. Då är en ny varning inte tillräcklig utan körkortet återkallas.

I ditt fall går det inte att ge besked om ditt körkort kommer att återkallas eller ej, det är en bedömning som kommer att göras i det enskilda fallet. Din historik med såväl varning som hastighetsöverträdelse därefter riskerar att medföra att det anses att en varning inte är tillräcklig.

Innan det beslutas om återkallelse av körkort får du möjlighet att yttra dig till Transportstyrelsen. Om ditt körkort återkallas, och du inte tilldelas en varning, har du möjlighet att överklaga ärendet till förvaltningsrätten. Om så blir aktuellt och du behöver hjälp från en jurist kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälpliga. För ett kostnadsförslag och vidare kontakt är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (992)
2021-11-30 Rattfylleri och läkarintyg
2021-11-30 Lättare att ta körkort innan jag får en fällande dom?
2021-11-30 Kan körkort återkallas innan dom fallit?
2021-11-30 Vad gäller om prövotiden för körkort hinner gå ut innan en återkallelse fastställs?

Alla besvarade frågor (97662)