Blir det rättegång när man kört med narkotika i blodet?

2020-02-29 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej min son blev stoppad med bil i en rutin kontroll och han hade amfetamin i blodet. Körkortet togs på plats å blodprov lämnades och vi fick svar efter några veckor att det var positivt. Min fråga är blir det rättegång ? Och hur lång tid tar det innan det blir rättegång ? Han behöver körkortet i jobbet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Blir det rättegång?
Det är inte alltid helt säkert att det blir rättegång, då det finns ett alternativ i form av så kallat strafföreläggande. För att ett strafföreläggande ska användas krävs det att det rör sig om något av dessa två förutsättningar:

1. det rör sig om ett brott där böter ingår i straffskalan, eller
2. det är uppenbart att en domstol skulle döma gärningspersonen till villkorlig dom (48 kap. 4 § rättegångsbalken).

Rör det sig om rattfylleri och inte grovt rattfylleri ingår böter i straffskalan (4 § andra stycket lag om straff för vissa trafikbrott). I sådana fall kan åklagaren välja att använda ett strafföreläggande. Men om åklagaren menar att det snarare rör sig om grovt rattfylleri måste det framstå som självklart att en domstol skulle döma till villkorlig dom och inte fängelse, i fall målet skulle gå till domstol. Grovt rattfylleri är dock ett så kallat artbrott, vilket innebär att domstolen är mer benägen att döma gärningspersoner till just fängelse. Att det skulle bli ett strafföreläggande istället för rättegång i fråga om grovt rattfylleri är därför osannolikt.

Hur lång tid tar det innan det blir rättegång?
När förundersökningen anses vara avslutad är det meningen att åklagaren ska besluta om att väcka åtal om denne tror att det finns goda chanser att åtalet kommer leda till en fällande dom. Omständigheter som kan tala för detta är exempelvis att det finns bra bevisning. Förundersökningen kommer pågå så länge man anser att det finns saker rörande brottet att utreda (23 kap. 20 § rättegångsbalken).

Det finns alltså inte en exakt tid inom vilken rättegång ska inledas, utan det beror på hur omfattande förundersökningen behöver vara. Jag kan därför inte ge något besked i den frågan.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1016)
2020-09-30 När får polisen omhänderta mitt körkort?
2020-09-30 Rattfylleri - Körkortsingripande - Vad gäller?
2020-09-30 Trafikbrott som innebär att körkort dras in
2020-09-29 Får man ta upp två parkeringsplatser med husbil?

Alla besvarade frågor (84661)