Blir det gemensam bodelning?

2015-12-09 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag och min sambo planerar att gifta oss. Vi har inga gemensamma barn och jag kommer köpa in mig i hans del av huset. Så att hus, bilar och inventarier blir gemensamma.Jag har dock sparat och kommer fortsätta spara. Vad händer med de kontanterna om han går bort.Blir det en gemensam bodelning över hus och våra tillgångar (mina besparingar) som hans barn sen ärver hälften av?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

När du och din sambo gifter er, kommer andra regler att aktualiseras. Om ni under äktenskapet skiljer er, eller om ena maken avlider gäller följande.

När ena maken avlider eller om skilsmässa begärs är det dags för en bodelning. Bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses genom ena makens död (eller genom äktenskapsskillnad), 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. I bodelningen ska, som huvudregel, allt som makarna äger ingå. Egendomen som makarna äger är giftorättsgods om inte egendomen gjorts till enskild genom exempelvis gåva eller äktenskapsförord med föreskriften att egendomen ska förbli enskild (7 kap. 1 och 2 §§). Enskild egendom eller egendom för uteslutande personligt bruk ska ej ingå i bodelningen, om ni inte kommit överens om annat (10 kap. 2 och 4 §§). Egendom för personligt bruk är exempelvis kläder, smycken och glasögon. Dock så får ett undantagande av personlig egendom endast ske i skälig omfattning, för att de andra maken inte ska missgynnas orimligt mycket.

Innan fördelningen av egendomen sker, ska makarnas skulder avräknas från vardera makens egendom. Därefter ska överskottet av giftorättsgodset läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 §). I slutändan ska ni vardera ha kvar egendomar till samma värde. Om exempelvis din make vid bodelningen tilldelas egendom till ett större värde än dig, så ska han kompensera dig genom att ge egendomar eller pengar för mellanskillnaden. Om en likadelning av era tillgångar skulle vara oskäligt, kan man i undantagsfall frångå denna princip.

Likadelning är allså huvudregeln vid bodelning. Det betyder att värdet av samtliga av era tillgångar ska delas lika, såvida inte egendomen är enskild eller uteslutande för personligt bruk. Gällande arvet kommer hans barn att ärva hans del, dvs. hälften av tillgångarna.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2677)
2020-11-29 samboavtal eller hyresavtal?
2020-11-29 Vad gör jag om min f.d. sambo inte skriver under bodelningen?
2020-11-29 Klander av bodelningsbeslut
2020-11-29 Vad är det som gör att en bodelning blir juridiskt gällande?

Alla besvarade frågor (86657)