Blir det automatiskt kontaktförbud efter en misshandelsdom?

2020-09-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Om mitt ex blir dömd för misshandel mot mig. Vi säger han får 1 år fängelse. Innebär det också att vi aldrig mer får träffas efter det?Blir det automatisk kontaktförbud?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kontaktförbud är en åtgärd som fattas av en åklagare och tas upp på begäran av den som kontaktförbudet ska skydda (7 § lag om kontaktförbud). Ett kontaktförbud uppkommer alltså inte automatiskt i och med en misshandelsdom om det inte yrkats på det. Att personen ifråga blir dömd till fängelse innebär inte att ni aldrig mer får träffas, utan det innebär endast att den dömda personen är skyldig att avtjäna ett straff för ett begånget brott.

Hur kan man få kontaktförbud?

Ett kontaktförbud får meddelas om det finns risk för att den som förbudet ska gälla mot kommer att begå brott, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet ska avse skydda. Vid bedömningen beaktas särskilt om den som förbudet ska gälla mot har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid (1 §).

Inför beslut om kontaktförbud görs en proportionalitetsbedömning där skälen för ett förbud vägs mot de konsekvenser det innebär för personen som förbudet är tänkt att gälla.

Om du vill ansöka om kontaktförbud ska du vända dig till den lokala polisen på telefonnummer 114 14 eller till åklagarmyndigheten. Du kan läsa mer på polisens respektive åklagarmyndighetens hemsida.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2591)
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens
2021-04-10 Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?

Alla besvarade frågor (91191)