Blir arvingar personligt ansvariga för dödsboets skuld?

Dödsboet efter person avliden nov. 2019 får kravbrev från Intrum/ Telenor. Förfallna fakturor på abonnemang. Inga fakturor eller påminnelser kommit till dödsboadressen tidigare. Telenor vägrar ta tillbaka fordran. Dödsboet skiftat och avslutat. Måste arvingarna betala skulden?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara frågan används Ärvdabalken.

Du skriver att dödsboet är skiftat och avslutat. Skulderna betalas före arvskiftet vilket innebär att arvingarna som huvudregel inte kommer att bli personligt ansvariga för eventuella skulder som dödsboet uppbär.

Om bodelning eller arvskifte sker innan skulderna har betalats med dödsboets tillgångar skall bodelningen eller arvskiftet gå åter, enligt 21 kap. 4 § Ärvdabalken. Det kan eventuellt komma i fråga om det skulle vara så att dödsboet har avslutats utan att alla skulder betalats. Då får dödsbodelägarna i det läget betala så mycket att skulden täcks, ur dödsboets tillgångar. Delägarna kan dock inte göras återbetalningsskyldiga för mer än vad de erhållit i dödsboet.

Slutsatsen blir att arvingarna inte kan bli ansvariga för dödsboets skulder personligen. Arvingarna ärver inte skulder och har inte något personligt ansvar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Martin CarlehedenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000