Blir arvingar personligt ansvariga för dödsboets skuld?

FRÅGA
Dödsboet efter person avliden nov. 2019 får kravbrev från Intrum/ Telenor. Förfallna fakturor på abonnemang. Inga fakturor eller påminnelser kommit till dödsboadressen tidigare. Telenor vägrar ta tillbaka fordran. Dödsboet skiftat och avslutat. Måste arvingarna betala skulden?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara frågan används Ärvdabalken.

Du skriver att dödsboet är skiftat och avslutat. Skulderna betalas före arvskiftet vilket innebär att arvingarna som huvudregel inte kommer att bli personligt ansvariga för eventuella skulder som dödsboet uppbär.

Om bodelning eller arvskifte sker innan skulderna har betalats med dödsboets tillgångar skall bodelningen eller arvskiftet gå åter, enligt 21 kap. 4 § Ärvdabalken. Det kan eventuellt komma i fråga om det skulle vara så att dödsboet har avslutats utan att alla skulder betalats. Då får dödsbodelägarna i det läget betala så mycket att skulden täcks, ur dödsboets tillgångar. Delägarna kan dock inte göras återbetalningsskyldiga för mer än vad de erhållit i dödsboet.

Slutsatsen blir att arvingarna inte kan bli ansvariga för dödsboets skulder personligen. Arvingarna ärver inte skulder och har inte något personligt ansvar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1018)
2020-11-30 Ska hyra betalas ur dödsboet?
2020-11-30 Vem sköter dödsbo om ingen av kusinerna vill?
2020-11-30 Arv och arvsavstående
2020-11-25 Efter hur lång tid kan testamente klandras och måste den som får fastighet på sin arvslott betala hela värdet?

Alla besvarade frågor (86836)