Bli dömd mot sitt nekande

2017-11-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Om en person blivit misshandlad av säg fyra gärningsmän och kan namnge en utav personerna men det inte finns några vittnen i övrigt, räcker det för att den gärningsmannen ska bli dömd mot sitt nekande?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en domstol ska ta ställning till om en person är skyldig till brott ser de till flera olika faktorer. Det krävs att det finns tillräcklig bevisning. När det gäller brottmål är kravet som ställs att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har begått gärningen. Det är ett högt ställt krav.

I ett mål blir det viktigt att se till vilket värde en berättelse har när den jämförs och kombineras med andra personers berättelser och annan fakta. Domstolen ser då bland annat till trovärdigheten men också till om den som berättar har någon anledning att ljuga. Vidare ser domstolen om berättelsen är sammanhängande och detaljrik, om berättelsen motsägs eller får stöd av annan fakta i målet.

Det krävs alltså att den bevisning som läggs fram visar att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har begått gärningen. Att uppnå det genom enbart ett utpekande är inte så troligt. Med största sannolikhet krävs då även viss annan fakta eller bevisning i målet som styrker det.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?