Blev inte kallad till bouppteckningen efter mormor

FRÅGA
Hej, jag har ej blivit kallad till bouppteckningen för dödsboet efter min mormor, (min morfar är avliden sedan 12 år tillbaka) trots att jag hävdat min rätt i egenskap utav efterarvinge (jag vet ej hur testamentet ser ut, eller om det ens finns något). Fick idag veta utav skatteverket att de fått in bouppteckningenHej,Bouppteckningen är inte klar än, den inkom 2017-10-24. När den är registrerad och klar kommer bouppteckningen att skickas tillbaka till ingivaren Advokatfirman ***Med vänlig hälsning***Handläggare SkatteverketGruppnummer Bouppteckningar 010-577 96 00
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till bouppteckningsförrättning ska samtliga dödsbodelägare kallas (20:2 ärvdabalken (ÄB)).

Jag tolkar din fråga som att din mormor har ärvt kvarlåtenskap efter din morfar med s.k. fri förfoganderätt och att du i egenskap av arvinge till din morfar nu har rätt till efterarv. Du blir därför en delägare i dödsboet efter din mormor och för att Skatteverket ska kunna registrera bouppteckningen måste bevis på att du har kallats bifogas (20 kap. 3 § ÄB).

Du måste alltså ha blivit kallad till bouppteckningen för att den ska kunna registreras.

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med den som har ansvarat för bouppteckningen och höra hur det kommer sig att du inte fått en kallelse.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97723)