Bjuda på alkohol utan tillstånd på konstutställning?

2017-09-23 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
HejJag och några andra konstnärer ska ha en utställning i en nu tom lokal. Min fråga är. Kan vi bjuda på alkohol utan tillstånd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Servering av alkohol

Huvudregeln i svensk rätt är att tillstånd krävs vid servering av alkohol (8 kap 1 § alkohollagen). Undantag från detta görs bland annat om samtliga av följande förutsättningar är uppfyllda:
– serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
– serveringen sker utan vinstintresse (till självkostnadspris), och
– serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker (8 kap 1 a § alkohollagen).

I det fall du beskriver är det dock tveksamt om det överhuvudtaget rör sig om servering i lagens mening, då begreppet syftar på försäljning av alkohol för förtäring på plats (här avses alltså tillhandahållande av dryck mot ersättning vari även entréavgifter och dylikt räknas). Att bjuda på alkohol faller utanför bestämmelsens tillämpningsområde. (Statens Folkhälsoinstituts Handbok till gamla alkohollagen, s. 45)

Bjuda på alkohol

Att bjuda på alkohol i ett privat sällskap är inget lagen sätter sig emot så länge begränsningarna för minderåriga iakttas. När det kommer till att bjuda allmänheten på alkohol säger lagen att alkoholdrycker inte får användas vid försäljning av andra varor som någon typ av "lockbete" (7 kap 2 § andra stycket alkohollagen). Däremot utgör lagen inget hinder för att den som inte har alkoholtillstånd bjuder på alkoholdrycker i samband med exempelvis ett jubileum, vernissage eller liknande event, under förutsättning att det inte sker i samband med försäljning av några varor eller tjänster (Prop. 2000/01:97 s. 57, Statens Folkhälsoinstituts Handbok till gamla alkohollagen, s. 37).

Sammanfattningsvis är min tolkning utifrån ovanstående bestämmelser att det inte borde vara några problem att ni bjuder på alkohol under utställningen om det sker antingen i ett privat sällskap eller utan samband med försäljning av konsten eller andra varor/tjänster.

Vill du ha ytterligare information om och bekräftelse på vad som gäller kan du alltid kontakta en alkoholhandläggare i din kommun.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1347)
2021-11-27 Måste jag ha danstillstånd för privat fest?
2021-11-21 Vad menas med en salutkanon?
2021-11-20 Diplomats immunitet
2021-11-05 Kan man förbjuda våldsamma organisationer?

Alla besvarade frågor (97338)