Bipolär sjukdom och avtal

2015-04-12 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Jag har fått diagnosen bipolär I somras. Under min sista maniska period så drog jag på mig skulder i ett projekt som jag givetvis då trodde var super bra. Kan man hävda att jag inte var i mina sinnes fulla bruk då jag drog på mig skulderna och få någon typ av skuldsättning? Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag förutsätter att du har ingått någon form av avtal.

Om det kan visas att din psykiska sjukdom i form av din bipolära diagnos inverkade på att du ingick avtalet som ådrog dig skulder så är avtalet ogiltigt, vilket framgår av Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Om avtalets innehåll ger för handen vid en objektiv bedömning att någotsånär vettiga motiv inte skulle ha föranlett att avtalet ingicks så kan det tala för att det finns ett sådant orsakssamband mellan din sjukdom och att du ingick avtalet, varvid avtalet ska anses ogiltigt.

Notera att även om avtalet skulle anses ogiltigt så kan du bli ersättningsskyldig för vad du har mottagit genom avtalet, om exempelvis tjänsten eller produkten du har fått har varit till nytta för dig. Om den person du ingick avtalet med dig dock inte kände till eller hade anledning att känna till att du ingick avtalet under påverkan av bipolaritet så har han rätt att i skälig omfattning utfå ersättning för den förlust som föranleds av att avtalet förklaras ogiltigt (Lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning).

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (307)
2020-06-27 Ocker, avtalets giltighet.
2020-06-26 Möjligheter till att klandra en bodelning
2020-06-18 Är det olagligt att lura sig till en graviditet?
2020-06-04 Bunden att betala ut högre belopp vid skrivfel?

Alla besvarade frågor (81708)