Biologiska pappans samtycke vid adoption

2020-09-14 i Adoption
FRÅGA
Hej!Jag är ensam vårdnadshavare till min son som är 6 år och nu vill min sambo adoptera sonen, hur går vi tillväga?Biologiska fadern har efter en lång tvist i tingsrätten endast fått umgänge via telefon då han bedöms sakna förmågan att ansvara och ombesörja sonens behov och omsorg.Biologiska fadern har inte visat något intresse för sonen och har inte träffat honom på flera år.Vi har läst lagen men skulle behöva förtydligande svar på följande frågor:1: Krävs medgivande från den biologiska fadern för att adoptionen skall godkännas? Och hur gör vi om biologiska fadern nekar medgivande om sådant medgivande krävs?2: En av anledningarna till att sonens bonuspappa vill adoptera är att om någonting händer mig som mamma så vill vi försäkra oss om att bonuspappan får laglig rätt att fortsätta ha ansvar för sonen och hans omsorg utan att riskera att vårdnaden går till den biologiska fadern som aldrig haft hand om sonen tidigare.3: Vad händer med beslutet om umgänge om adoptionen går igenom?4: Hur går själva adoptionen till och hur lång tid tar en sådan process?Vi har svårt att tolka lagen främst gällande frågan om medgivande krävs eller inte krävs av biologiska fadern så önskar därför, om möjligt, ett så klart och tydligt svar som möjligt på just den frågan.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring adoption finns i 4 kap Föräldrabalken (FB). Möjligheten för en sambo att adoptera sin parterns barn finns i 4 kap 6 § andra stycket FB.

Krävs medgivande från den biologiska fadern?

Eftersom den biologiska fadern inte har vårdnaden om er son krävs inte nödvändigtvis hans samtycke (4 kap 8 § FB). Detta betyder dock inte att hans vilja saknar betydelse. Hans inställning ska ändå vägas in i den helhetsbedömning av adoptionens lämplighet som socialnämnden ska se till genomförs (4 kap 15 § FB). Dessutom har den biologiska pappan rätt att yttra sig i rätten (4 kap 18 § FB). Eftersom din son inte har fyllt 12 år behövs inte heller hans samtycke, men även hans inställning har betydelse i bedömningen (4 kap 3 § FB).

Vad som kommer vara avgörande för om din sambo får adoptera eller ej är vad man tror är bäst för barnet (4 kap 1 § FB). Det är tingsrätten som tar det slutliga beslutet om adoption kan ske eller ej.

Verkningar av en adoption

Om adoptionen går igenom kommer din son att ses som din och din sambos gemensamma barn (4 kap 21 § FB). Detta innebär att ni får gemensam vårdnad om honom (4 kap 22 § FB). Det innebär också att sonen kommer att ärva av din sambo istället för av den biologiska pappan. Om det händer dig något kommer vårdnaden inte att gå till den biologiska pappan, utan din sambo kommer fortfarande ses som förälder och vårdnadshavare. En adoption kan alltså inte upphävas. En adoption kan endast upphöra genom en ny adoption.

Vad händer med beslutet om umgänge om adoptionen går igenom?

Om adoptionen går igenom kommer beslutet om umgänge inte längre att gälla. Detta följer av att den biologiska pappan inte längre rättsligt ses som din sons förälder.

Hur går själva adoptionen till och hur lång tid tar en sådan process?

Din sambo behöver lämna en ansökan om adoption till tingsrätten (4 kap 12 § FB). Tingsrätten kommer sedan att kontakta socialnämnden i er kommun gällande en adoptionsutredning. Tingsrätten kommer då att bestämma en tid inom vilken utredningen ska vara slutförd. Denna tid kan dock förlängas. Tingsrätten ska dock se till att utredningen bedrivs skyndsamt. Utredaren kommer sedan att lämna ett förslag till beslut innan Tingsrätten tar beslut i frågan. Hur lång tid detta tar är tyvärr inget jag kan svara på.

Klicka på DENNA länk för mer praktisk information om hur ni ska gå tillväga.

Sammanfattning

Den biologiska pappans samtycke är alltså inte en förutsättning för att adoptionen ska anses lämplig och därmed beviljas. Däremot tar man hänsyn till hans inställning. Om adoptionen blir beviljad kommer alla rättsliga band till pappan, inklusive umgängesrätten, att försvinna. För att ansöka om adoption behöver din sambo lämna in en ansökan till tingsrätten.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (589)
2021-04-16 Vilka rättsliga konsekvenser har en adoption?
2021-04-04 Finns det ett krav på att den som adopterar ska vara gift eller ha sambo?
2021-03-31 Vad krävs för adoption
2021-03-30 Kan man häva en adoption?

Alla besvarade frågor (91320)