Biologisk makes inblandning i adoption

2016-06-29 i Adoption
FRÅGA
hej .jag har ensam vårnad om min dotter och den biologiska farden finns inte i hennes liv (valt det själv) jag vill att mín man ska adoptera henne kan han göra det utan att blanda i hennes biologiska?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Föräldrabalkens fjärde kapitel är tillämpligt. Det hittar du här: här

Detta är förutsättningarna för att din man ska kunna adoptera din dotter:

Du måste vara gift med din man och han måste vara över 25 år gammal (4 kap. 1 och 4 §§ Föräldrabalken). Din dotter får inte adopteras utan eget samtycke om hon fyllt 12 år (4 kap. 5 §).

Om din dotter inte har fyllt 18 år får hon inte adopteras utan föräldrarnas samtycke (4 kap. 5 a §). En förälders samtycke behövs inte om denne lider av en allvarlig psykisk störning, är utan del i vårdnaden eller befinner sig på okänd ort. Om den biologiske fadern, som i detta fall, inte har vårdnad om dottern har han ingen absolut vetorätt. Men, även om hans samtycke inte behövs ska han ändå höras om det är möjligt. Den biologiske faderns yttrande ska sedan vägas in i den helhetsbedömning som rätten gör angående adoptionen (4 kap. 6 §). Den biologiske fadern bör därför bli inblandad på ett eller annat sätt om det är möjligt, men hans samtycke behövs förmodligen inte. Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Petter Westergren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (556)
2020-11-28 Hur vet jag om jag är adopterad av min styvfar och om jag har rätt till arvet efter honom?
2020-11-25 Har jag som adopterad rätt att veta om min biologiska förälder har dött?
2020-11-21 Vad krävs för en vuxenadoption?
2020-11-20 Adoption av vuxen

Alla besvarade frågor (86576)