FrågaFAMILJERÄTTAdoption25/11/2014

Biologisk förälders möjlighet att förhindra adoption

Hej har ensam vårdnad om min dotter och min kille vill gifta sig och adoptera henne men till min min fråga kan den biologiska fadern motsätta detta trots att han inte träffar henne eller har vårdnaden??

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline,

Förutsättningarna för att få adoptera regleras i 4 kap Föräldrabalken (här). Som huvudregel gäller att endast makar får adoptera tillsammans (4:3). Undantag görs dock när den ena maken adopterar den andre makens barn, sk. närståendeadoption. För att din kille (efter det att ni har gift er) ska kunna adoptera din dotter krävs att du samtycker till adoptionen samt att adoptionen bedöms vara till fördel för barnet. Eftersom den biologiska fadern till barnet inte är vårdnadshavare ska han höras i adoptionsärendet (4:10), men han har inga rättsliga förutsättningar att motsätta sig adoptionen.

I praktiken synes emellertid en förälder som motsätter sig en adoption tillmätas stor vikt i adoptionsärendet. En genomgående utgångspunkt inom familjerätten är "barnets bästa" och bibehållandet av familjerättsliga band mellan barn och biologiska föräldrar anses ofta vara viktigt för barnet och dess välmående (se Anna Singer, Barnens Bästa, s. 61ff.). Det finns således en viss möjlighet för den biologiska fadern att indirekt påverka adoptionsbeslutet genom att motsätta adoptionen, åtminstone om han visar intresse av att ta del i barnets liv.

Vidare krävs att din dotter samtycker till adoptionen om hon är över 12 år (FB 4:5). Barnets inställning är också en omständighet som kan påverka adoptionsbeslutet.

Vänlig hälsning 

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?