Biologisk förälders åsikt vid adoption av myndig person

2015-07-21 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag är 22 år, och har genom Tingsrätten blivit beviljad att få bli adopterad av min bonusmamma, som jag har vuxit upp med från två års ålder. Då min bonusmamma alltid har funnits där och hjälpt mig genom livets bergochdalbana. På alla sätt och vis, och då min biologiska mor inte har gjort detsamma.Min biologiska mor motsatte sig Tingsrättens beslut, och överklagade till Hovrätten. Vidare har Hovrätten avslagit Tingsrättens beslut.Min bonusmamma har sagt att hon kommer alltid att finnas där för mig, men jag vill att adoptionen ska gå igenom, då min biologiska mor inte har funnits där för mig, de sista 10 åren.Är det möjligt att min röst väger mindre, då jag faktiskt är myndig enligt svensk lag?Jag läste på er sida:"Hon kan dock inte stoppa adoptionen eftersom du är myndig och vill detta själv." http://lawline.se/answers/hur-gar-en-adoption-till#sthash.G3BYoF67.dpuf
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att rätten ska godkänna en adoption krävs att det är lämpligt. Det är helt sant att din mor inte kan stoppa adoptionen på egen hand då du är myndig, men rätten är skyldig att höra hennes ställning i frågan, vilket framgår i 4 kap 11 § 3 st föräldrabalken. Din röst väger inte mindre, men rätten är mer restriktiv till adoption av någon som är myndig och det krävs då att det har förelegat särskilda skäl för att den ska godkännas. Eftersom det är en samlad bedömning som ska göras, kommer då även din biologiska mors åsikt ha viss inverkan på beslutet.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (531)
2020-07-05 Vilken förälder ska jag ärva efter adoption?
2020-07-03 Hur ska man gå tillväga för att få ut handlingar om en adoption?
2020-06-30 Vad händer vid adoption av vuxen?
2020-06-29 Samtycke vid adoption av vuxna barn

Alla besvarade frågor (81824)