Biologisk förälder boende på annan ort vid styvbarnsadoption

2016-09-22 i Adoption
FRÅGA
Hej!Jag har bott tillsammans med min mamma och min styvpappa sedan jag var 1 år gammal. Min biologiska pappa bor i Serbien. Jag vill att min styvpappa adopterar mig. Hur funkar det när min biologiska pappa bor i ett annat land?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Svaret på din fråga beror på lite olika omständigheter. Den första är om din mamma och styvpappa är gifta eller inte. Det är nämligen i Sverige bara gifta par som kan adoptera tillsammans (se 4 kap 4 § föräldrabalken här ) alternativ adoptera den andres barn med den effekten att barnet efter adoptionen ses som makarnas gemensamma (se 4 kap 8 § föräldrabalken här) Skulle de istället vara sambos skulle din styvpappas adoption innebära att din mamma, såväl som din biologiska pappa, förlorar föräldraskapet över dig, vilket jag förmodar att du inte vill.

Det spelar även roll hur gammal du är då du ansöker om adoption. Är du över arton år gammal krävs enligt 4 kap 5a § 1 st föräldrabalken (se här) inte din biologiska pappas samtycke till adoptionen.

Är du däremot under arton år krävs samtycke från din biologiska pappa. Det finns dock undantag från denna regel i 4 kap 5a § 2 st föräldrabalken (se här). Det första undantaget är då en förälder inte är vårdnadshavare för barnet (om din mamma har ensam vårdnad över dig). Det andra undantaget är då föräldern befinner sig på okänd ort. Detta innebär att rätten inte lyckas lokalisera eller kontakta din biologiska pappa vid adoptionsförfarandet. Det tredje undantaget är ifall din biologiska pappa skulle lida av en allvarlig psykisk störning.

Observera att även om din biologiska pappa inte har rätt att stoppa adoptionen på grund av din ålder eller undantagen jag nämnde ovan skall han ändå höras angående adoptionen om det kan ske enligt 4 kap 10 § 3 st föräldrabalken (se här).

Hur stor roll det spelar då en förälder utan vetorätt motsätter sig adoption av dess biologiska barn är omstritt. I till exempel rättsfallet NJA 1987 s. 628 gick en adoption igenom trots att förälder som inte hade vetorätt om adoptionen motsatte sig denna. Föräldern i fråga bodde utomlands och hade endast sporadisk kontakt med barnet. Detta är dock ingen garanti för att utfallet skulle bli detsamma i ditt fall om din biologiska pappa motsätter sig adoptionen, då rättsläget idag lutar mer åt att ge biologiska föräldrar större inflytande över bortadoption av deras biologiska barn.

Jag hoppas att svaret var dig till hjälp och att du hör av dig igen om det är några oklarheter!

Med vänlig hälsning,

Alfred Wittboldt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (571)
2021-01-18 Fråga om behov av adoption, lämplighetsbedömning och samtycke
2021-01-17 Kan familjehemmet adoptera ett barn
2020-12-31 Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?
2020-12-31 Uppgifter om adoption

Alla besvarade frågor (88203)