Bilförares läsande och skickande av sms under färd

I lagen står det : ”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet.”

4 kap. 10 e § Trafikförordningen (1998:1276)

Hamnade i en diskussion med en vän där han säger att:

"Man får smsa när man kör bil samtidigt så länge du inte påverkar din körning negativt".

Enligt honom baserar han detta genom sin erfarenhet samt tolkning av lagen, han refererar även sin arbetsgivare som har sagt åt honom att han får tydligen sms och köra samtidigt så länge det inte påverkar hans körning negativt.

Jag håller inte med hans tolkning av lagen utan jag tolkar den som att man inte får smsa när man kör samtidigt för den påverkar din körning oavsett hur skicklig förare må vara så påverkas du negativt. Detta baserar jag på transportstyrelsen tolkning av lagen då de skriver: Saker du gör när du kör som tar blick och tanke från trafiken och har en negativ inverkan (alltså menlig) på körningen. Det gäller även om det bara rör sig om någon enstaka sekunder.

Hur bör lagen tolkas enligt er och vem anser ni har rätt tolkning för att slippa få en bot av polisen för lagen är ganska luddigt att förstå. Får man smsa eller inte när man kör?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Som huvudregel så får du som förare använda dig av mobiltelefon under färd, under förutsättning att du gör det på ett trafiksäkert sätt. Bestämmelsen i Trafikförordning (1998:1276) 4:10 e innebär ett krav på allmän aktsamhet, varav användning av mobiltelefon endast är ett exempel på aktivitet som föraren rekommenderas undvika för att inte distraheras under framförandet av fordonet.

Att som förare ägna sig åt aktiviteter under färd som kräver mycket uppmärksamhet tankemässigt och med både ögon och öron, medför dock en ökad olycksrisk och är därför inte trafiksäkra. Sådana aktiviteter innefattar exempelvis användning av Facebook, Twitter, Instagram eller Youtube, spelande av mobilspel, informationssökning och läsande och skickande av sms. Med andra ord så ställer bestämmelsen krav på att förare under färd ska undvika sådana aktiviteter. Att enbart prata i mobiltelefon kan också anses som trafikfarligt och därmed otillåtligt, om föraren ändå distraheras till den grad att han exempelvis brister i uppmärksamhet i fråga om trafiksignaler och poliskontroller eller framför fordonet vingligt.

Sammantaget så är läsande och skickande av sms så uppenbart trafikfarligt att en förare inte kan ägna sig åt sådana aktiviteter utan att överträda bestämmelsen. Att tala i telefon är dock godtagbart, så länge föraren klarar av att hela tiden hålla kvar uppmärksamheten på trafiken.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”