Bilförare som agerat vårdslöst mot mopedister

2016-05-23 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej.Min son och 2 kompisar till var ute och åkte på var sin moped, och blir omkörda av en bil som tutar ilsket, och därefter börjar köra onormalt ryckigt framför mopedisterna. Efter ett par hundra meter går bilföraren långt ut till höger, så att höger hjulpar befinner sig helt ute i gräset, och saktar ner till uppskattningsvis 5 km/h. Mopedisterna uppfattar det som att bilföraren kör åt sidan för att dom ska kunna komma förbi, och väljer att köra om med gott om plats till både bil och diket på andra sidan. När den första mopeden är i höjd med bilens bakdörr gasar bilföraren på och gör en sväng ut i körbanan, mitt framför mopeden. Mopedföraren tvärnitar men kan inte undvika kollisionen och träffar bilen i sidan, så att mopeden välter och kilas fast under bilen. Efter olyckan står ord mot ord men mopedföraren anser att det var avsiktligt. Bilen står kvar snett över vägen och hjulspåren i gräset till höger syns tydligt vilket dokumenteras med foto. När polis ska tillkallas så har dom inga resurser att skicka. Vi vill ändå polisanmäla händelsen då vi anser att det var en avsiktlig manöver riktad mot mopedisten som hade tur som klarade sig. När vi kommer till polisstationen så har bilföraren ringt polisen, och baserat på hennes berättelse så vägrar polisen att ta emot en anmälan och höra mopedistens version. Är detta lagligt? Får polisen neka att ta emot en anmälan efter att bara har hört ena parten? Och vilket brott är i så fall trafikbrottet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I din fråga ställer du två frågor, får polisen neka att ta emot en anmälan och vilket brott har den här bilföraren begått. Jag hade tänkt svara på båda två och börjar med om polisen har agerat rätt i ert fall. När du skriver frågan om vilket brott det kan vara fråga om vet jag inte om du menar vilket brott hon begått, eller vilket brott hon anklagar mopedisterna för ha begått, så jag tänkte svara på båda.

Polisens verksamhet regleras i polislagen (till denna finns en länk här).

Svaret på din fråga är relativt lättfunnet. I andra paragrafen under tredje punkten står att

”Till polismyndighetens uppgifter
hör till att utreda och beivra brott
som hör under allmänt åtal”

Läser du kommentaren till andra paragrafens tredje punkt på lagen.nu står att

”Polisen har en skyldighet att ta emot varje anmälan om brott utan uppskov och anmälan kan göras såväl muntligen som skriftligen hos vilken polismyndighet som helst se JO 1988/89 s. 73 och JK 2008-04-02 dnr 7840-06-21.”

Polisen har alltså inte agerat rätt om de nekat att ta emot er anmälan. Till detta hänvisas till Justitieombudsmannen och justitiekanslern. Jag har även hittat ett fall då en person försökt anmäla ett brott hos polisen där samma dokument hänvisas till, jag bifogar en länk till detta nedan. Polisen har alltså inte agerat rätt. Jag anser att ni försöker anmäla igen och vägrar de ta emot den då så hänvisa till JO.

Angående vilket brott det är så finns detta i lagen om straff för vissa trafikbrott, nedan förkortar jag den lagen till TBL. här finns en länk till den lagen. Jag kommer även att hänvisa till brottsbalken för att jag anser att det kan vara fråga om mer än ett brott. Brottsbalken förkortar jag BrB och länk till den lagen finns här

Vad jag skulle säga rent spontant att det är för brott är vårdslöshet i trafik enligt 1 § TBL. Där står att en person som brister i omsorg och varsamhet när den är i trafiken ska dömas till böter. Beroende på om hon lämnade platsen kan det även vara fråga om smitning enligt 5 § TBL. Eftersom hon även körde ut framför och på sätt och vis mosade en moped anser jag att det kan vara fråga om framkallande av fara för annan enligt 3 kap. 9 § i brottsbalken (länk till den bestämmelsen finns här). Detta är ett så kallat oaktsamhetsbrott, så även om bilföraren skulle säga att hon inte gjorde det med meningen så spelar det ingen roll. Har hon varit oaktsam genom att inte se sig för ordentligt så kan det bli fråga om framkallande av fara för annan. Det krävs att det uppkommit en konkret fara, alltså att det inte bara kunnat vara en farlig situation utan någon ska ha varit utsatt för den farliga situationen och ungefär av ren slump (alternativt försiktighet av den som blev utsatt för faran) klarat sig undan från skada. Jag vet inte exakt hur kollisionen gick till så jag kan inte göra bedömningen om en verklig fara, men jag antar att kollisionen skedde när båda fordon fortfarande rullade vilket talar för att en mopedförare blivit utsatt för en farlig situation.

Till sist kommer vi in på frågan om mopedisterna begått något brott. Av din historia så anser jag inte att ett brott begåtts. Jag antar att bilföraren kommer hävda att personen den körde in i har agerat vårdslöst, men eftersom det inte verkar som att det kommer några fordon i motsatt riktning och att den håller gott avstånd så vill jag hävda att de inte begått ett brott. Jag har däremot inte all fakta och har inte sett händelsen så jag kan inte till hundra procent styrka detta. Men med vad jag vet så anser jag att de inte begått något brott.

Slutligen skulle jag vilja tillägga en sak som du inte frågat om. Eftersom att en moped hamnar under bilen och det är bilförarens fel så har ni rätt till skadestånd för den förstörda egendomen. Anmäler ni bilföraren och denne åtalas så kommer troligtvis åklagaren yrka på skadestånd åt er. Annars kan ni prata med bilföraren för att försöka få henne att betala skadestånd. Eftersom hon har en trafikförsäkring på bilen så behöver hon bara betala självrisken för att få den lagad. Vill inte åklagaren väcka åtal, alltså om förundersökningen läggs ner så kan ni själv föra talan i ett tvistemål och få en domstol att förplikta henne att betala skadestånd. Att göra detta är i sig ett ganska stort projekt så jag skulle vänta på hur åklagaren bestämmer sig för att göra.

Jag hoppas detta besvarat dina frågor. Har du ytterligare funderingar så lämna en kommentar på hemsidan här så ska jag svara på den så fort som möjligt.

Länk till JO avgörande: http://www.jo.se/PageFiles/4043/3244-2004.pdf Se på s. 5 (7) under bedömning.

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Stort tack för ert utförliga och snabba svar. Imponerad! Kommer absolut vända mig till lawline.se om jag behöver juridisk hjälp i fortsättningen. Det svåra här är väl att bevisa vad som hänt då ord står mot ord? Dock finns det två vittnen till hela händelseförloppet (de andra två mopedförarna) och dokumentation (foto) på fordonets placering efter olyckan och spåren i gräset, som styrker mopedförarens och vittnenas berättelser. Ska man titta på detaljer så ser man också på foton att ratten pekar något till vänster i bilen, vilket jag tycker tyder på att föraren inte gjort något försök till undanmanöver eller väjningsrörelse åt höger, utan hållt kvar rattutslaget till vänster under hela förloppet, vilket kan tyda på att avsikten var att spärra vägen framför mopeden ... Det naturliga borde annars vara att man reflexmässigt svänger till höger om man blir påkörd på vänster sida. Som sagt vi får göra ett nytt försök att anmäla. Tack.
2016-05-24 08:42
Ja att kunna bevisa något är ofta mycket svårare än att ta reda på vad som faktiskt hänt. Skulle det vara så att en åklagare väcker åtal så kan du kontakta denne för att förmedla de bevis du har. Rörande vittnen så fäster rätten stor vikt i hur vittnena framstår. Då skulle jag alltså ge dig tipset om att du bara låter alla berätta vad som hänt och inte prata ihop sig innan så de alla säger exakt samma sak utan be dem bara berätta precis hur de upplevde det. Skulle de då få en fråga kan de svara på den och om de inte vet så vet de inte istället för att behöva vara osäkra eller att kanske lämnar olika uppgifter vid samma fråga. Att vittnena är trovärdiga tar domstolen på väldigt stort allvar. Lycka till! Vänligen, Emil Danielsson Nykänen
2016-05-24 09:13
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1027)
2020-10-25 Jag tror att jag åkte fast i fartkamera så jag undrar hur lång tid tar det till brevet kommer hem ?
2020-10-25 Brott mot trafikförordningen
2020-10-18 vilket straff för tre olovliga körningar
2020-10-17 Vad är straffskalan för olovlig körning?

Alla besvarade frågor (85378)