Bilägares regressrätt mot förare som kört dennes avställda bil

Hej jag blev för nån dag sen stoppad för olovlig körning och har sen tidigare suttit i fängelse 4gånger inget ja e stolt över men körde tjejens bil som va avställd hon fick böter på 1200kr är de inte ja som ska få den då det är ja som framfört bilen eller hur funkar det?? Tacksam för svar :)

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett avställt fordon får inte användas förutom för vissa undantag enligt 17 § lagen om vägtrafikregister (LVTR) se här. Den som bryter mot denna regel döms till penningböter (29 § första stycket) och likaså bilägaren om hon avsiktligen eller av oaktsamhet försummat sitt ansvar att hindra bilen från att användas (29 § andra stycket).

Bilägaren har alltså ett betalningsansvar för trafikförseelser som annan begått. Betalningsansvaret grundar sig på en skyldighet att hålla koll på bilen, att den inte används när den är avställd osv. I vissa fall kan en person återkräva betalning från annan för en avgift som denne blivit skyldig att betala trots avsaknad av aktiv handling. Detta benämns som regressrätt. Ett exempel på detta är om jag kör min väns bil och ådrar henne eller honom en parkeringsavgift. Blir han eller hon då skyldig att betala avgiften?

Det enkla svaret är nej. Frågan är dock mer komplicerad än så. Lagstiftaren har valt att inte reglera denna fråga i lag eftersom det då skulle kunna tänkas lätta på bilägaransvaret. Trots avsaknad av bestämmelser i denna fråga, finns vägledande rättspraxis från Svea hovrätt som uttalar att regressrätt kan föreligga i exemplet ovan. Även i lagförarbeten till lagen om felparkeringsavgift drar man slutsatsen att det inte finns hinder för regressrätt för betalda avgifter på civilrättslig grund. Detta innebär att hon då skulle kunna kräva dig på betalning för avgiften som du ådragit henne, vilket i och för sig kan förefalla som rimligt. I domstol kan däremot en annan bedömning göras (till skillnad från rättspraxis och förarbetena) utifrån omständigheterna i förevarande fall.

Att parkera fel och att köra med en avställd bil på allmän väg är inte jämförbara handlingar. I det första fallet har bilägaren typiskt sett obefintliga möjligheter att hindra att föraren parkerar fel. I det senare förutsätts att bilägaren varit medveten om att bilen är avställd redan innan föraren använder bilen. Bilägaren har som tidigare nämnts ett betalningsansvar i det fall hon eller han av oaktsamhet underlåtit att göra vad som skäligen kan krävas från henne eller honom att hindra att bilen kördes avställd. Ett skäligt krav på bilägaren är att denne inte låter sin avställd bil köras på väg. Eftersom hon inte levt upp till detta skäliga krav, har hon varit oaktsam. Om hon inte visar på att du olovligen använt eller påtvingat användning av hennes bil, torde hon anses vara betalningsskyldig. Det är däremot inte solklart att det bedöms på detta sätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning