Bilägares ansvar vid utlåning av bil till förare utan körkort

2015-10-19 i Trafikbrott
FRÅGA
Bilen körs av person som fått körkortet indraget, ägaren av bilen är inte densamme.Kan ägaren av bilen på något sätt bli straffskyldig för detta och gäller försäkringen även om föraren inte har körkort?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I det fall du lånar ut din bil till någon som inte innehar körkort gör du dig skyldig till tillåtelse av olovlig körning, se 3 § 3 st. lag om straff för vissa trafikbrott här . Påföljden är böter.

Huruvida försäkringen täcker i dessa fall framgår av försäkringsvillkoren och skiftar därmed mellan olika försäkringsbolag. En del bolag gör aktsamhetsavdrag när ägaren lånar ut bilen till en förare utan körkort. En person som lånar en bil är ansvarig för skador som åsamkats under tiden personen lånade bilen. Det innebär att personen som lånade bilen ska ersätta ägaren för reparationskostnader som inte ersätta av eventuell försäkring.

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1047)
2020-11-28 Skyldighet att uppge förare vid hastighetsöverträdelse?
2020-11-28 Kan man ta körkort efter att bli stoppad för olovlig körning?
2020-11-26 Återkallas ens körkort efter en dödsolycka?
2020-11-26 Vad händer om man kör för fort, träffar en skylt och smiter från platsen?

Alla besvarade frågor (86576)