Bilägarens ansvar vid utlåning av bil till någon som ej har körkort eller onykter.

2018-09-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Blir bilägare ansvarig om denne lånar ut bil till någon som inte har körkort?Är det någon skillnad om bilägaren känner till detta? Eller om Bilägare lånar ut sitt fordon till någon som ägaren vet är onykter.
SVAR

Hej och välkommen till Lawline!

Om bilägaren lånar ut bilen till någon som denne vet inte har körkort har denne gjort sig skyldig till brottet "tillåtande av olovlig körning", se Lagen om straff för vissa trafikbrott 3 § 3 st. Som bilägare är man skyldig att undersöka om personen man lånar ut bilen till har körkort, alltså blir bilägaren skyldig till ''tillåtande av olovlig körning'' oavsett om denne var omedveten eller inte angående att den som lånar bilen har körkort. Att en bilägare medvetet lånar ut sitt fordon till någon som är onykter är också ett brott som rubricerar ''medhjälp till rattfylleri'' enligt 23 kap 4 § Brottsbalken.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor!

Återkom gärna om du har fler frågor!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll