Bilaga till bodelningsavtal.

2015-04-30 i Bodelning
FRÅGA
Är en bodelning om överenskommelse vad gäller ett hus giltigt om det ligger som en bilaga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huruvida man kan lägga in de överenskommelser som gjorts som en bilaga till ett bodelningsavtal är i grund och botten en fråga om formkrav.

Vad som gäller här är helt enkelt att avtalet ska vara skriftligt och undertecknat av båda parter för att vara giltigt, se Äktenskapsbalken 9:5 §, länk. Att lägga till en bilaga till avtalet ska således inte vara några problem så länge det är tydligt att detta ska ingå i bodelningsavtalet och att båda parter är införstådda med betydelsen av bilagan i fråga.

Vänligen

Denise Peters
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2590)
2020-08-13 Sambolagen och reglerna kring samboegendom
2020-08-12 Kan bodelning förrättas under betänketid?
2020-08-12 Bodelning under bestående äktenskap
2020-08-11 Hur fördelas skulderna vid skilsmässa och påverkas detta av ena makens nedsatta arbetsförmåga pga. sjukdom?

Alla besvarade frågor (82773)