Bidragsbrott i normalgraden

2020-04-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej jag misstänks för bidraga brott. Men vissa dagar måste jag ha vabbat för att jag måste ha min son varann torsdag till måndag och det var hans pappas idé. Beloppet jag måste betala tillbaka är 39000 ink ränta. Vad kan hända med mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bidragsbrott är ett s.k specialbrott och hittas här. Att det är ett specialbrott innebär endast att det inte skrevs in i brottsbalken utan är sin egna lag.

Bidragsbrott kan delas in i tre grader. Ringa, brott av normalgraden och grovt bidragsbrott. Vilken påföljd som kan förväntas beror på hur grovt brottet bedöms vara. Summan borde i ditt fall, i enlighet med praxis, innebära att brottet klassificeras som bidragsbrott av normalgraden. Graden påverkas dock inte enbart av summan utan andra omständigheter kan ha betydelse och det kan därför även vara fråga om grovt bidragsbrott.

Graderna ser ut såhär:

Ringa brott - böter eller fängelse i max 6 månader

Brott av normalgraden - fängelse i högst 2 år

Grovt brott - fängelse i lägst 6 månader och högst 4 år.

Dock kan det ses som vilseledande när det står fängelse. Svenska domstolar utdömer generellt ut fängelsestraff om inte straffet uppgår över ett 1 års fängelse. Domstolar har ett speciellt sätt att reda ut vilket straff som ska införas:

När en domstol bestämmer påföljden för ett brott beaktar den en rad av olika faktorer varför det inte är möjligt att i förväg säga en exakt påföljd. Först är som sagt påföljden beroende av hur brottet rubriceras. Sedan kan det även ha betydelse ifall du är ostraffad sedan tidigare. Är du inte ostraffad är det också av vikt vad för typ av brott du i så fall har begått tidigare. Generellt kan dock sägas att domstolen, då fängelse ingår i straffskalan för brotten, i första hand tittar på om det finns tillräckliga skäl för fängelse. Domstolen eftersträvar nämligen att helst inte döma ut ett frihetsberövande straff, något som framgår av 30 kap. 4 § brottsbalken, se här. Ifall straffvärdet för ett brott, vilket kan förklaras som hur mycket ett brott är värt i fängelsetid och som tar sin utgångspunkt i brottets straffskala, understiger 1 års fängelse så gäller en presumtion mot fängelse. Varpå det istället kan bli aktuellt med villkorlig dom eller skyddstillsyn i kombination med böter eller enbart böter. Överstiger istället straffvärdet 1 år gäller en presumtion för fängelse. Det kan dock forfarande bli aktuellt med villkorlig dom eller skyddstillsyn i kombination med böter. Mycket avgörs beroende av de personliga förhållandena och omständigheterna i det enskilda fallet.

Är det ett bidragsbrott av normalgraden är enligt praxis - böter och villkorlig dom det mest troliga.

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2560)
2021-02-26 Jag riskerar böter för fortkörning – kommer det att synas på internet?
2021-02-25 Anmäla någon för lagning, vad händer då och vad ska bevisas?
2021-02-24 Hur vet jag vilka trafikförseelser som är registrerade på mig?
2021-02-23 Kopia av körkort

Alla besvarade frågor (89536)