Bidragsbrott

2020-09-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har en kort fråga om bidragsbrott.Det är nämligen så att jag ska snart bli polisanmäld av socialförvaltningen för bidragsbrott. Det rör sig om 16 000 kronor som jag är skyldig att betala tillbaka till dem. Dock har jag inte blivit avslöjad av denna enhet, utan jag har själv kontaktat dem och ärligt berättat för dem - att jag verkligen inte har gjort det uppsåtligen. Så min fråga är: hur milt eller allvarligt kan detta brott klassas? Vilket straff kan jag få för det här?Jag är straffad sedan tidigare. Är jätte orolig och rädd. Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Bidragsbrott

Din fråga finner du främst svar på i Bidragsbrottslagen. Denna lag reglerar bidrag som lämnas ut till en enskild person och som ger denna en ekonomisk förmån. Sådana bidrag lämnas ut av olika myndigheter, så som Försäkringskassan, CSN, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och liknande.

Det finns olika grader av bidragsbrott. För att dömas för just bidragsbrott så krävs uppsåt. Uppsåtligt bidragsbrott innebär att man lämnar oriktiga uppgifter eller inte meddelar ändrade förhållanden som man är skyldig att göra, vilket orsakar fara för att en ekonomiskt förmån felaktigt betalas ut (Bidragsbrottslagen 2 §). Du hävdar att du inte hade uppsåt till händelse, därmed kan uppsåtligt bidragsbrott inte bli aktuellt, jag lämnar därmed bedömningen för uppsåtligt bidragsbrottet.

Det finns däremot brottet vårdslöst bidragsbrott, där inget uppsåt krävs för att bli dömd. Detta brott bygger på brottet uppsåtligt bidragsbrott, men att man har agerat grovt oaktsamt. Man begår således samma gärning som beskrivet ovan, men att man är vårdslös i sitt handlande. Påföljden för detta brott är böter eller fängelse i högst ett år (Bidragsbrottslagen 4 §).

Vårdslöst bidragsbrott kan man bli dömd för vid lämnande av oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Generellt gäller att endast medveten oaktsamhet hos förmånstagaren bör leda till straffansvar. Denna person ska alltså ha anat att den har gjort fel. Exempel på sådana gärningar som tidigare har räknats som grovt oaktsamma är; där förmånstagaren upprepade gånger lämnat felaktiga uppgifter som har påverkan på förmånen, såsom information om inkomst, familje eller arbetsförhållanden vilket kan leda till större förmån än vad som hade getts ut vid riktiga uppgifter.

Det är svårt för mig att bedöma om du har gjort dig skyldig till vårdslöst bidragsbrott eller inte, med så lite information kring situation till hands. Gärningen ska även nå upp till just grov oaktsamhet, om den inte gör det med tanke på beloppet, risken för ekonomisk skada och övriga omständigheter är mindre allvarliga, så döms man inte till ansvar för vårdslöst bidragsbrott.

Omständigheten att du tidigare är dömd, kan däremot påverka din situation till det sämre. Man tar hänsyn till återfall i brott i skärpande riktning, speciellt om det rör sig om samma/liknande brott som tidigare och hur allvarliga brotten är (29 kap. 4 § Brottsbalken). Man tittar även på hur långt tid som har passerat sedan det tidigare brottet begicks.

Hoppas du har fått lite vägledning i din fråga!

Vänligen,

Emma Gurander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2591)
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens
2021-04-10 Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?

Alla besvarade frågor (91190)