Bidragsbrott

2019-02-14 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Fick brev från polisen idag om att jag ska förhör på torsdag. Försäkringskassan har betalat ut 57 000 felaktigt (VAB) och jag är skyldig till bidragsfusk, vad kan jag få för straff?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Om man har lämnat felaktiga uppgifter till myndighet eller inte anmäler ändrade förhållande som kan påverka ens rätt till bidrag kan man ha gjort sig skylig till bidragsbrott (2 § bidragsbrottslagen). Det krävs då att de felaktiga uppgifterna orsakar en fara för att en ekonomisk förmån felaktigt ska betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp. I och med att du har fått pengarna utbetalda är brottet fullbordat. Det kan vara antingen bidragsbrott av normalgraden eller ett s.k. ringa bidragsbrott. Ett ringa bidragsbrott är mindre grovt och straffskalan är därför lägre. Huruvida det är ett ringa bidragsbrott eller brott av normalgraden avgörs främst av storleken på beloppet som felaktigt betalats ut, men även andra omständigheter kan påverka bedömningen. Som riktmärke för ungefär vart gränsen går brukar man säga någonstans vid 1000-1500 kr. Ifall det skulle vara så att du har gjort dig skyldig till bidragsbrott är det med störst sannolikhet av normalgraden.

Straffskalan för bidragsbrott av normalgraden är högst två års fängelse. Vad du skulle få för straff är svårt att säga, det beror bl.a. på om man har en historik av liknande brottslighet samt förstås hur grovt brottet bedöms vara. Rent generellt försöker man att undvika att döma ut fängelsestraff. Ifall ens brott har ett ganska så lågt straffvärde, t.ex. bara några månaders fängelse, är det vanligt att man istället får villkorlig dom eller skyddstillsyn. Men jag kan som sagt inte säga något med säkerhet i ditt fall, utan det beror väldigt mycket på hur omständigheterna ser ut.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (16)
2020-12-17 Vad kan jag få för straff för drograttfylleri?
2020-08-02 privat eller offentlig försvarare och vilken påföljd för misshandel och olaga hot?
2019-12-17 ​Vad är skillnaden mellan skadegörelse och grov skadegörelse?
2019-02-14 Bidragsbrott

Alla besvarade frågor (88533)