Bidragsbrott

2018-10-04 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Mitt namn är Laura och tänkte höra med dig om att jag har blivit kallad för förhör ang bidragsfusk. Jag har fått felutbetalt runt 87000kr i vab pengar. Detta har jag gjort omedvetet och inte alls tänkt på att fuska. Jag har helt enkelt bägert fel dagar och tider. Men min fråga kan jag få fängelse för det här??Jag är livrädd jag har en 12 årig tjej och en 5 årig kille hemma. Men samtidigt så har jag gjort ett avbetalningsplan med dem så dem tar båda barnbidragen och underhållsbidrag som sen har gott över till en skuldsanering. Mvh Laura
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om brottet

Eftersom det är försäkringskassan som betalar ut VAB-ersättning är bidragsbrottslagen tillämplig. Detta framgår av 1 §. Eftersom du uppger att du inte bidragsfuskat avsiktligt kan 4 § bli tillämplig. Lagrummet stadgar att "den som av grov oaktsamhet begår en sådan gärning som avses i 2 §, döms för vårdslöst bidragsbrott till böter eller fängelse i högst ett år". Lagrummet hänvisar till 2 §, i vilken den grundläggande definitionen för bidragsbrott återfinns. Att, som du gjort, lämna oriktig uppgift faller in under detta begrepp, men med tanke på att du saknat uppsåt är det endast vårdslöst bidragsbrott du eventuellt kan dömas till. Det är emellertid inte ens säkert att du blir dömd, eftersom det för ansvar fordras just grov oaktsamhet. Kanske finner rätten att du endast varit oaktsam, men inte grovt oaktsam. Gränsen mellan oaktsam och grovt oaktsam vågar jag inte uttala mig om. Rättspraxis ifrån högsta instans inskränker sig till ett fall, där en person under helt andra omständigheter friats från åtal just därför att hennes agerande inte nått upp till gränsen för grov oaktsamhet. Tiden får utvisa hur det går för dig.

Om påföljd

Straffet för vårdlöst bidragsbrott är böter eller fängelse i högst ett år. Vad straffet vid en fällande dom slutligen kommer landa på är oklart. Rätten ska dock – enligt 30 kap. 4 § brottsbalken – vid bestämmande av påföljd fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för ett lindrigare straff än fängelse. Böter är alltid ett lindrigare straff än fängelse. Sammantaget vågar jag med stor säkerhet påstå att fängelse är helt uteslutet i ditt fall.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll