Bevisning vid bedömning av om grund förelegat för avsked

Om man får ett avsked av sin arbetsgivare där man får gå på dagen och väljer driva frågan vidare till Arbetsdomstolen, får arbetsgivaren lägga fram nya bevis som underlag för avskedet eller får de bara framföra de underlag de lade fram vid själva avskedet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inom processrätten gäller principen om fri bevisprövning, vilken framgår av rättegångsbalken 35 kap 1 §. Det innebär att all information som kan vara av betydelse för bedömningen av målet får tas upp i domstolen. Det finns alltså inget förbud mot att arbetsgivaren tar upp nya bevis som underlag i Arbetsdomstolen, vilka inte lades fram vid avskedstidpunkten.

Däremot kan det faktum att arbetsgivaren inte nämnde omständigheterna som underlag för avskedet vid själva tidpunkten för avskedet, göra att bevisningen anses svagare. Detta då det får anses tala till arbetsgivarens nackdel att omständigheterna inte nämndes från början. Det som är avgörande är ju om arbetsgivaren vid tidpunkten för beslutet hade rimliga skäl för avskedet. Om det inte finns några bevis för att arbetsgivaren lade viss omständighet till grund för beslutet vid tidpunkten för avskedet, borde den omständigheten inte kunna anses ha legat till grund för uppsägningen.

Hoppas mitt svar hjälpt dig! Om du behöver ytterligare juridisk rådgivning rekommenderar jag dig att kontakta någon av våra jurister. Du mailar då info@lawline.se.


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000