FrågaPROCESSRÄTTDomstol30/01/2019

Bevisning och eventuellt stängda dörrar vid rättegång

Jag har massvis med video på misshandel en del korta men flesta långa innan misshandel påbörjar.

- Jag vill göra en anmäla med dessa bevis, hur ser preskriberingstid ut?

- Om jag klipper ner video till när allt inträffar hålls det emot mig? Det är jobbigt nog att behöva höra all förnedring och se allt det jobbiga innan allt blir fruktansvärt.

- Har hört om jag lämnar över allt kommer jag behöva sitta igenom det vid eventuell tingsrättsförhandling och det vill jag verkligen inte.

Skam och skuld som kommer av att dolt allt så länge gör det ännu jobbigare. Och vill inte all förnedring jag utsätts för ska finnas för allmänheten utan enbart det våld jag blivit utsatt för.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller preskriberingstid så anges det i Brottsbalken 35 kap. 1§. Beroende på hur allvarlig misshandel det är fråga om så varierar preskriberingstiden mellan 2 till 10 år. För normalgraden av misshandel är preskriberingstiden 5 år. Misshandeln kan anses grov ex. om gärningspersonen använder tillhygge, då är preskriberingstiden 10 år.

Eftersom även omständigheter som inträffat före/efter själva misshandeln kan vara av betydelse för domstolen vid bedömning av gärningen så skulle jag starkt avråda dig från att klippa i materialet. Om det kommer fram att du klippt bort material är det en sådan sak som skulle kunna hållas mot dig av motparten och det kan framstå som att du försöker dölja något, ex. en provokation eller liknande. Om det som inträffat före själva misshandeln är förolämpning eller förnedrande mot dig så är ju det något som snarare stärker din position och som också kan hållas mot gärningspersonen.

Om det som framkommer tidigt i filmen är utan relevans för målet så kommer antagligen inte den delen av videon tas upp som bevis tänker jag. För övrigt finns det vissa omständigheter som gör att rätten kan besluta om så kallade "stängda dörrar" (se Rättegångsbalken 5 kap. 1§). Det innebär att allmänheten inte får närvara och kan ske bland annat när den åtalade i ett brottmål är under 21 år, i mål om sexualbrott eller om uppgifter som rör den åtalades personliga eller ekonomiska förhållanden kan tänkas komma fram. Så beroende på vad det är som sker i början av videon så kan det ju tänkas att sekretess ska gälla för dessa uppgifter. Domstolen tar vanligen själv upp frågan om stängda dörrar, men både som misstänkt och brottsoffer kan man begära att förhandlingen ska ske inom stängda dörrar.

Hoppas du fått lite hjälp på vägen!

Vänligen,

Anja BartholdssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”