FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt28/11/2016

Beviskravet i brottmål

Det finns många fall där misstänkta brottslingar frias trots bevis. Vad beror detta på och hur mycket bevis krävs för att någon ska anses vara skyldig om personen inte erkänner själv?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I brottmål krävs för en fällande dom att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade (den som åtalats för brottet) begått gärningen som åtalet avser. I brottmål är det åklagaren som bär bevisbördan, vilket innebär att det är åklagaren som ska bevisa att den tilltalade handlat i enlighet med gärningsbeskrivningen. Vissa menar att det går att översätta beviskrav till numeriska sannolikhetstal, där ”utom rimligt tvivel” skulle innebära en sannolikhet på ca 95-98 %. Detta synsätt på beviskravet har dock avfärdats av många framstående jurister.

Beviskravet är detsamma oavsett om den tilltalade erkänner brottet eller inte. Ett erkännande innebär inte per automatik att beviskravet är uppfyllt och att personen ska dömas för brottet. Det demonstreras exempelvis av att över 100 personer erkänt mordet på Olof Palme men ingen av dessa har dömts för gärningen. Ett erkännande värderas istället, precis som all annan bevisning, av domstolen. Har ett erkännande stöd av annan bevisning är det givetvis mer sannolikt att det når upp till beviskravet.

Att beviskravet är så högt ställt kan som du förstår leda till att en åtalad person frias, trots att det finns viss bevisning till stöd för att personen begått gärningen. Anledningen till den friande domen är då att domstolen inte ansett att den bevisning som lagts fram är tillräckligt stark för att nå upp till beviskravet ”utom rimligt tvivel”. Det finns med andra ord rimligt tvivel och då ska personen inte dömas till brott. Att det är på detta sätt har sin grund i att man inte accepterar att oskyldiga döms; en risk som skulle öka med ett sänkt beviskrav. Att inte oskyldiga döms har ansetts vara viktigare än att varje person som begår ett brott döms för det brottet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia LenmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”