Beviskrav och rättegångskostnader i förenklat tvistemål

2019-02-05 i Skuld
FRÅGA
Hej, jag har fått en faktura från min FD svärfar angående målning av mitt och mitt ex frus hus. Vi har inte kommit överens om att han skulle få någon ersättning för den hjälpen, inte heller har jag något avtal med hans företag. Vi har gjort bodelning där kom det inte upp något om någon skuld till detta företaget. Men 3 månader efter våran skilsmässa så kommer det en faktura som jag har bestridit. Nu kom det från kronofogden att jag har en skuld till detta företaget. Jag har även bestridit det till kronofogden. Han säger att han har bevis och att jag skulle ha beställt detta via ett telefonsamtal, det enda jag har kommit överens om är att han skulle hjälpa till som privatperson. Min fråga är vilka bevis som krävs, för att en enligt mig en uppenbar bluffaktura, skall kunna få mig betalningsansvarig i tingsrätten. Fakturan är på 22600kr jag fick information från hallåkonsument att är kravet under ett halvt prisbasbelopp så kan jag bara bli ersättningsskyldig för kostnaden att tingsrätten ska ta upp målet som är 900kr samt 1 timme av hans ev. juridiska kostnader. Stämmer det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I ditt fall handlar det först och främst om det finns en skuld eller ej. Enligt dig finns det ingen, medan det enligt din f.d. svärfar finns en skuld.

Din svärfar har bevisbördan för att skulden finns

Eftersom det är din f.d. svärfar som påstår att ett skuldförhållande finns, är det han som har bevisbördan. Bevisbördan innebär att han måste visa att skulden faktiskt existerar och sannolikt räcker det inte med ett muntligt påstående, då ord står mot ord.

Om han däremot har eventuella vittnen som påstår sig ha hört beställningen, det finns något skriftligt eller inspelning av telefonsamtal så kan det tala till hans fördel. I förevarande fall vet du inte vilka bevis han har och det är väldigt svårt att säga vilken bedömning domstol kommer att göra i fallet. I Sverige har vi fri bevisföring vilket innebär att man som part kan åberopa i princip vad som helst som bevisning, därefter är det upp till domstolen att avgöra vilket bevisvärde uppgiften har.

Om du förlorar ett förenklat tvistemål blir du betalningsskyldig för en timme av motpartens rättegångskostnader

De dispositiva tvistemålen delas upp i ordinära tvistemål och förenklade tvistemål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.250 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § RB). Huvudregeln i ordinära tvistemål är att förlorande part står motpartens rättegångskostnader (18 kap. 8 § RB). Det innebär att om du skulle vinna ett ordinärt tvistemål kan din motpart bli ersättningsskyldig för dina rättegångskostnader. Motsatsvis innebär det att om du förlorar ett ordinärt tvistemål kan du bli ersättningsskyldig för din motparts rättegångskostnader (och givetvis dina egna). Det kan således bli kostsamt.

I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Den förlorande parten i ett förenklat tvistemål blir ersättningsskyldig för motpartens kostnader till ett betydligt lägre belopp än i ett ordinärt tvistemål.

Rättegångskostnaderna i ett förenklat tvistemål avser:

- Rättslig rådgivning i högst en timme á 1380 kr exklusive moms.

- Ansökningsavgift för stämning á 900 kr.

- Resekostnader för part eller dess ombud om personlig inställelse inte föreskrivits – denna summa kan alltså variera.

- Vittnesbevisning – också en summa som kan variera, men vittnesmålets kostnader måste hur som helst stå i proportion till förhandlingen och den tvistiga saken.

- Översättning av handlingar (om det t.ex. behövs tolk).

Som du kan se blir de kostnader förlorande part blir ersättningsskyldig för i ett förenklat tvistemål betydligt lägre. Man behöver t.ex. inte betala motpartens rättegångskostnader med mer än en timme. Det innebär samtidigt att om du anlitar en jurist och vinner ett förenklat tvistemål blir inte heller din motpart ersättningsskyldig mot dig för mer än en timme.

I ett förenklat tvistemål behöver du i regel inte ha ett juridiskt ombud som företräder dig. För det fall att du skulle välja att anlita ett ombud, kommer du även om du vinner att behöva stå för huvuddelen av kostnaderna själv. Du kan enligt ovan, som högst få ersättning för en timmes rättslig rådgivning om du vinner tvisten. Det är självklart alltid en god idé att inhämta någon form av rådgivning inför förhandlingen. En jurist kan även råda dig mer specifikt i ditt ärende om hur dina chanser ser ut och om du bör betala eller låta ärendet gå till domstol.

Om du vill anlita en av Lawlines jurister, antingen som företräder dig, eller för rättslig rådgivning inför eventuell domstolsförhandling är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för offert.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (372)
2019-05-17 Är ena maken betalningsskyldig för den andre makens skulder efter skilsmässa?
2019-05-13 Borttappat skuldebrev
2019-05-12 Obetald skuld
2019-05-10 Vad händer med en avlidens skulder?

Alla besvarade frågor (69197)