beviskrav i brottmål och tvistemål

2020-11-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej! Har hört att det finns ett krav om att något måste vara ställt utom rimligt tvivel för att en dom ska falla. Är det sant och om inte, räcker det bara med att något för det mesta är ställt utom rimligt tvivel, eller måste det vara absolut så ingen kan ifrågasätta det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beviskravet att något måste vara ställt utom rimligt tvivel gäller för brottmål (NJA 1980 s. 725 och NJA 1990 s. 210). Beviskravet innebär att det inte får finnas några andra möjliga förklaringar till det inträffade än det som innefattats i åtalet som åklagaren presenterat för domstolen. Det får med andra ord inte finnas några alternativa händelseförlopp eller alternativa gärningspersoner (NJA 2015 s. 702). Det är ett högt ställt krav och det beror på att Sverige värnar rättssäkerheten, ingen ska oskyldig ska dömas. Alltså måste det vara ställt utom rimligt tvivel för att dom ska falla om det är en brottmålsrättegång.

För tvistemål gäller det inte att något ska vara ställt utom rimligt tvivel för att dom ska kunna avläggas. Ibland är beviskravet för tvist reglerad i den specifika lagbestämmelse som tvisten rör, vilket betyder att vad som gäller skiljer sig från fall till fall. Som utgångspunkt kan man dock säga att den som påstår något ska bevisa sitt påstående och den som lyckats göra sitt påstående klart mer sannolikt än motpartens påstående har uppfyllt sitt beviskrav och dom kan meddelas till den personens fördel.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Frida Deivard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (369)
2021-04-18 Avlyssning av advokatsamtal
2021-03-31 Bortom rimligt tvivel?
2021-03-27 Fri bevisföring och olagligt införskaffat bevis
2021-03-11 Vart tar bevismaterial (videoförhör) vägen efter färdig rättegång?

Alla besvarade frågor (91357)