FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt09/07/2018

Beviskrav i brottmål

Jag är misstänkt för grov rattfylla. På stationen blåste jag 1,7. Polisen tog mig i en stillastående bil bakom ratten. Bilen har såklart framförts till dit och är även inkörd i ett staket. Folk kommer till platsen lite senare och ringer 112. Jag har inget minne utav körningen men erkände handlingen på stationen. Hur ser mina chanser ut i detta?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om beviskravet i brottmål

I brottmål har åklagaren bevisbördan. Detta innebär att denne först presenterar en gärningsbeskrivning. Gärningsbeskrivningen består av det händelseförlopp som ligger till grund för åtalet. Därefter åligger det åklagaren att, med hjälp av bevisning, visa att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till de brott som redogjorts för i gärningsbeskrivningen.

Det faktum att åklagaren ska visa att någonting är ställt utom rimligt tvivel innebär ett högt beviskrav. I praktiken måste bevisningen vara så pass stark att det är uteslutet att händelsen utspelat sig annorlunda än det som åklagaren presenterat i sin gärningsbeskrivning. Vid tvivel ska domstolen hellre fria än fälla den tilltalade.

Bedömningen i ditt fall

Det faktum att du blev tagen av polisen samt att du på polisstationen hade en promillehalt i blodet på 1,7 kommer givetvis väga tungt som bevisning. Jag utgår från att du kommer erkänna gärningen även i domstolen och detta kommer i så fall också tala för en fällande dom.

I slutändan är det upp till domstolen att avgöra om bevisningen är tillräcklig för att fälla dig. Mot bakgrund av den information som du lämnat skulle jag dock säga att det vore troligast med en fällande dom.

Vänligen,

Oscar StenmarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo