Beviskrav i brottmål

FRÅGA
Vad gäller vid kvinnofridsbrott? Får man döma någon på grund av att man finner målsägande mer trovärdig trots att inga bevis finns (ord mot ord)? Referera gärna till något stycke som behandlar bevisbörda. Bakgrunden är en kompis som, efter att han gjorde slut med sin flickvän, blev anmäld av henne. Jag är övertygad om att det är ren hämnd från hennes sida. Ingen har någonsin sett honom göra henne illa på något sätt. Hon har fört en effektiv kampanj och berättat för kompisar och familj om allt hon påstått att han har gjort. Vittnena har sedan återgett vad hon sagt till dem vilket domstolen lagt stor vikt vid. Det, och att domstolen ansåg hennes version som mer tillförlitlig, räckte för att han skulle bli fälld. Vad säger lagen om detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid brottmål ska det stå "utom allt rimligt tvivel" för att av domstol bli dömd för ett brott. Det framgår inte av lag, utan av rättspraxis (se t.ex. Högsta domstolens dom NJA 1980 s. 725). En sammanhängande och trovärdig utsaga kan räcka som bevisning (jfr NJA 2010 s. 671).

Med vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1067)
2020-11-29 Kan emojis utgöra brott?
2020-11-29 Hur går jag tillväga när någon gjort en fakeprofil på mig?
2020-11-29 Är det olagligt att hota om att berätta "något" för någon annan?
2020-11-28 Utsatt för trakasserier

Alla besvarade frågor (86684)