Bevisbördans placering vid gåva

2020-03-31 i Fordringar
FRÅGA
Jag är student och jag har under ett års tid haft en internetvän som är äldre än mig. Han har sedan i början av vår relation betalat saker för mig: en skoldator, mat, räkningar och ibland pengar till annat. Jag har haft det lite knivigt ekonomiskt och jag har varit noga med att få bekräftelse på att han ger mig pengarna som en gåva och inte ett lån. Nu är jag rädd att han ska kräva pengarna han givit mig. Har han rätt till att göra det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om en transaktion ska utgöra gåva eller lån och vem som har bevisbördan eller bevisskyldighet.

Den allmänna utgångspunkten är att det åligger den som lånar ut pengar att bevisa att ett lån ägt rum.

Högsta domstolen har i NJA 2014 s. 364 behandlat frågan om en penningöverföring utgjort gåva eller lån. HD kom fram till att det åligger mottagaren att bevisa att överföringen/överföringarna utgjort gåva och inte lån. Det innebär att du som mottagare har bevisbördan för att pengarna som din vän överfört till dig utgjort en gåva.

Skälen till att HD placerar bevisbördan på mottagaren är att detta bör minska risken för missbruk från mottagarens sida när det råder oklarhet om bakgrunden till att ett belopp överförts. Det är också en viktig följd av avgörandet att både givaren och mottagaren alltid säkrar bevis för olika transaktioner.

Högsta domstolen ändrade dock praxis genom NJA 2017 s. 1094 och NJA 2019 s. 23 och har återgått till huvudregeln som innebär att den borgenär som kräver återbetalning av ett lån ska styrka både överföringen och att den varit villkorad av att återbetalning sker.

Du skriver i frågan att du har varit noga med att få bekräftelse på att det handlar om gåva och inte lån. Har du bevis som visar på att det pengarna som du har fått är en gåva så behöver du inte oroa dig för att hen skulle kräva tillbaka pengarna. Även om hen skulle göra det så ska det bevisas att hen lånat ut pengarna till dig med villkor om att det är ett lån.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Ayub Akbari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (740)
2020-11-24 En person har en skuld i Litauen, vad kan hända om personen flyttar tillbaka?
2020-11-21 Behöver jag betala en sent skickad faktura?
2020-11-18 Skuldsanering och rätt till ersättning för en fordran
2020-11-15 Är jag skyldig att betala skuld till dödsboet efter min fars bortgång?

Alla besvarade frågor (86576)