Bevisbördan för skuldförhållanden

Hej,

Jag har fått ett brev från min sambos syster där hon nu kräver att jag betalar tillbaka det som jag är skyldig henne. Hon skriver vidare att allt är noterat hos henne och att flera lån är insatta på mitt bankkonto. Hon skriver inte vilken summa det rör sig om, när skulle lånen ha skett och hur många gånger, men att hon nöjer sig med 5000:- trots att det är långt mycket mer. jag har inget minne av att jag skulle vara skyldig henne så mycket pengar. Kan tilläggas att vi har varit "släktingar" sedan 1977 då jag blev sambo med hennes bror. I slutet av 80-talet flyttade hon från Stockholm och vår kontakt skedde mest via telefon eller under sommar semestern. Kontakten och relationen har varit varm och hjärtlig.

Men för ca 3-4 år sedan skar dit sig fullständigt mellan henne och brodern (min sambo) vilket resulterade i att bekantskapen sas upp från hennes sida. Under dessa 3-4 år har vi inte hört av henne och vi har inte kontaktat henne. Under alla åren som har gått har hon inte en endaste gång på talat att det finns en obetald skuld. Jag har sökt på mitt bankkonto till september 2014 och finner inget från henne. Behöver jag söka längre bak i tiden så måste jag kontakta min bank. Hur skall jag agera på detta krav från henne?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur du ska agera på detta krav från henne är upp till dig själv. Det du behöver fundera på är t ex om du tror att det finns en reell skuld och om du vill hamna i en tvist med henne. Jag ska nedan förklara vilka regler som gäller och vad som kan hända.

Jag tycker att du ska börja med att skriftligt t ex via mail meddela henne att du menar på att det inte finns någon skuld och be henne precisera vad för skuld hon menar föreligger. Det är inte du som är skyldig att bevisa att du inte är skyldig henne pengar utan det är hon som har bevisbördan för att ett skuldförhållande föreligger. Det kan hon t ex göra genom att visa ett skuldebrev där ni båda skrivit under att du är skyldig henne pengar. Skulle hon kunna bevisa det så är det du som måste bevisa att skulden t ex är betald.

Om hon kan bevisa att du är skyldig henne pengar så finns det regler om preskription. En skuld preskriberas tio år efter att den uppkom, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskriptionslagen). Det innebär att du är skyldig att betala tillbaka en skuld som uppkom för upp till tio år sedan även om den du är skyldig pengar inte på något sätt påmint dig om skulden. Skulle det ha förflutit mer är tio år sedan skulden uppkom och borgenären, d v s personen du är skyldig pengar, inte har skickat dig ett skriftligt krav om att betala, väckt talan mot dig eller att du betalat på skulden eller på annat sätt erkänt den så är skulden preskriberad och din sambos syster kan då inte längre åberopa skulden mot dig (5 § preskriptionslagen).

Det hon kan välja att göra om du inte betalar och hon menar att du är skyldig henne pengar är att antingen ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden eller väcka talan hos tingsrätten. Om du har bestridit skulden får hon inte ansöka om betalningsföreläggande men skulle hon göra det ändå är det viktigt att du skriver till Kronofogden och bestrider skulden igen. Då kommer hon behöva väcka talan i domstol för att fastställa att du ska betala till henne. Om hon gör det är det hon som måste bevisa att du är skyldig henne pengar.

Att väcka talan i domstol kan uppfattas som omständligt och jobbigt. Om hon inte känner sig säker på att hon kan bevisa skuldförhållandet skulle det kunna avskräcka henne från att göra det.

Om du bestämmer dig för att betala de 5 000 kronorna hon kräver så kan det vara bra att ni skriver ett kvitto där ni skriver att du betalt de skulder du haft till henne, vilket datum det är och att ni båda skriver under samt att du behåller den originalet så att du kan bevisa att skulden är betald ifall det skulle vara så att hon kräver pengar igen.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna RappmannRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”