Bevisbörda vid tvist om lån/gåva samt fordringars preskriptionstid

2017-08-29 i Preskription
FRÅGA
Min mammas Fd kräver nu mig på 22.000 för något han påstår är ett lån för mitt körkort som jag tog för 15 år sedan. Vi kom aldrig överens att det var ett lån men nu när de har separerat vill han ha dom pengarna av mig. Han har skickat in detta till kronofogden och de har bestämt att det ska överlämnas till tingsrätt. Han menar på att det finns en sms konversation mellan oss och det gör det men aldrig att det är ett lån.Kan man ens göra så här och vad händer nu?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din mammas före detta partner har rätt att få målet prövat i tingsrätten. I domstolen kommer det sannolikt att prövas dels om det över huvud taget finns en fordran eller om överföringen till dig ska betraktas som en gåva. Om tingsrätten finner det bevisat att överföringen utgjorde ett lån kommer de sannolikt att pröva om fordran ska anses preskriberad.

Vad gäller den första frågan (alltså om överföringen på 22.000 kr ska ses som lån eller gåva) är det så att du som mottagare av pengarna har bevisbörda för ditt påstående om att det var en gåva (se NJA 2014 s 364). Det innebär att om du inte kan styrka att det var en gåva kommer domstolen gå på din motparts linje och slå fast att pengarna utgjorde ett lån. Exakt vilken bevisning som krävs för att styrka att det var en gåva är inte lätt att säga på förhand. Ett formellt undertecknat gåvobrev är ett mycket starkt bevis men det är fullt möjligt att nå upp till beviskraven även utan ett sådant. Kanske kan SMS-konversationen tydligt tala för att det var en gåva utan att detta sägs uttryckligen?

Den andra frågan som aktualiseras är preskription. En fordran är preskriberad 10 år efter att den tillkom om preskriptionen inte avbrutits innan dess (se 2 § första stycket Preskriptionslagen). Preskriptionen kan enbart avbrytas om (se 5 § Preskriptionslagen):

1. du som gäldenär tex amorterar, betalar ränta eller på annat sätt erkänner fordran existens

2. du som gäldenär får ett skriftligt krav på fordran

3. borgenären (din mammas före detta partner) väcker talan mot dig som gäldenär i domstol, hos kronofogden eller i liknande förfaranden.

Om en preskription avbryts genom någon av punkterna 1-3 börjar en ny preskriptionstid löpa från den dagen (se 6-7 § Preskriptionslagen). När en fordran är preskriberad kan borgenären inte längre krävs betalning (se 8 § Preskriptionslagen).

Sammanfattningsvis: Du har bevisbörda för att överföringen var en gåva. Men med tanke på att fordran är 15 år gammal är den möjligtvis preskriberad eftersom din borgenär inte på något sätt tycks ha påmint dig om lånet förrän nu. Om inget av det som beskrivs i punkterna 1-3 har hänt sedan lånet/gåvan lämnades är fordran alltså preskriberad och du är inte skyldig några pengar.

Om du vill ha mer juridisk rådgivning i den uppkomna tvisten rekommenderar jag att du bokar ett möte med vår Juristbyrå.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (595)
2021-07-26 Ersättning för ärr efter 20 år?
2021-06-30 Preskriptionstid
2021-06-29 Har banken någon skyldighet att upplysa en om att man ha ett borgensåtagande hos dom, exempel en gång per år?
2021-06-28 Preskriptionstid av fordringar

Alla besvarade frågor (94235)