Bevisbörda vid fortkörning

2020-04-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, jag blev stoppad av en civilpolis som säger att dom lasrat min bil på en 40 väg och min hastighet visade sig vara 103km/h, det stod en polis med laser i buskarna vid en korsning, och sedan ropat ut i radion att min bil körde i den hastigheten och så ca 1 km ifrån platsen blir jag stoppad, jag frågar om bevis att det just var jag som körde och nekar till brottet, dom tillkallar patrullen som mätte min hastighet han kommer och enbart visar att det instrumentet är giltigt jag frågar vill se att min hastighet var uppe i den farten inget svar utan fick bara se ett pappers protokoll, nekar till brottet då jag inte körde den vägen alls och kom från en annan väg, måste inte polisen bevisa att föraren eller bilen verkligen är den dom stoppar 1 km efter eller vad gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är vanligt att bilister som blir tagna för fortkörning nekar till fortkörningen. Ofta är skälet, precis som du anger att mätningen skedde på en annan bil än den som stoppats. För att domstolen ska frikänna i ett sådant fall krävs det att domstolen kan konstatera att det funnits en risk för förväxling, dvs det räcker med att det endast finns en risk att polisen stoppat en annan bil än den som begått hastighetsöverträdelsen. Det är åklagaren som bär bevisbördan för att bevisa att det är du som kört för fort och att det inte funnits någon risk för förväxling, det är alltså inte du som måste bevisa din oskuld. Detta kan dock ofta bevisas av åklagaren genom att uppvisa polisrapport och platsprotokoll om de är fullständiga och innehåller information som leder till att domstolen finner att det inte funnits någon risk för förväxling, om det inte var du som begick hastighetsöverträdelsen så lär det således framgå av dokumentationen.

Du har stoppats 1 km efter att mätningen skedde, detta innebär att risk för förväxling kan anses föreligga eftersom det inte är samma polis som mätte din hastighet som stoppade dig. Samtidigt som det inte är säkert att polisen som stoppade dig hade tillräcklig uppsikt över stoppandet. Om polisen som mäter dig har uppsikt över stoppandet kan risk för förväxling ofta uteslutas.

Om polisen som mätte dig inte hade uppsikt över stoppandet är det viktigt, för att utesluta risk för förväxling, har lämnat detaljerad information till den polis som stoppat dig, ex bilmodell, färg eller registreringsnummer. Detta bör framgå av bevisningen som åklagaren lägger fram för att bevisa din skuld. Annars lär det av bevisningen framkomma att det funnits risk för förväxling och du bör gå fri från skuld för hastighetsöverträdelsen.

Med vänlig hälsning,

Emil Larsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1136)
2021-05-10 Körkortsomhändertagande vid fortkörning
2021-05-09 Är det olagligt att köra efter narkos?
2021-05-07 Skyldig att besvara polisens förfrågan om förare vid hastighetsöverträdelse?
2021-05-07 Är det straffritt att köra moped klass II i 45 km/h med ett körkort för moped klass I?

Alla besvarade frågor (92143)