Bevisbörda för lån/gåva när dödsbodelägare inte samarbetar

FRÅGA
Jag och min avlidne bror äger två fastigheter 50%-50% , Min bror har en dotter som bor med min brors särbo.Vad jag har förstått är dottern som ärver hans tillgångar. Det har varit en hel del muntliga avtal mellan jag och min bror samt min Mamma som har investerat (lån till jag och min bror) i en av objekten Samtidigt finns det bevis på pengaflödet som har skett vid olika tillfälle från min mor till mitt konto och därefter till ett gemensam konto som jag hade gett fullmakt till min avlidne bror.Frågan är : 1. hur kan jag se till att min mors investeringar skall ej inblandas i arvet som skall till dotter?2. Vad har jag för rättigheter gentemot Bouppteckning / Bodelning / Arvskiftet. om Särbon vill inte samarbeta / inte förståelse. :-(
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvet
Jag förutsätter i mitt svar att arvet och bouppteckningen avser din avlidne bror. Precis som du skriver ska arvet efter din bror tillfalla hans dotter eftersom bröstarvingar är först i arvsordningen och eftersom din bror inte var gift. (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB)

Lånen
Din brors dotter ärver dock inte din brors skulder så om skulderna överstiger tillgångarna kan krav på återbetalning av lånet inte riktas mot dottern. I egenskap av borgenär kan din mamma som har en fordran vända sig till dödsboet som ansvarar för din brors skulder. (10 kap. 10 § HB) Dödsboet förvaltas fram till arvsskiftet av de efterlevande som har arvsrätt, dvs. din brors dotter. (18 kap. 1 § ÄB) Är dottern omyndig och det därför är särbon som förvaltar dödsboet? Om den som förvaltar dödsboet vägrar betala tillbaka lånet kan din mamma väcka talan mot dödsboet som är en egen juridisk person för att få tillbaka sina pengar.

Angående vem som har bevisbördan för att en förmögenhetsöverföring utgör gåva eller lån finns ett prejudikat från Högsta Domstolen (NJA 2014 s. 364). Domstolen slog fast att det är mottagaren som påstår att det rör sig som en gåva som har bevisbördan för att förmögenhetsöverföringen faktiskt utgör en gåva och inte ett lån. Din mamma behöver alltså inte kunna bevisa att investeringarna utgjorde lån.

Om du vill ha hjälp av en jurist för att se efter hur era möjligheter i en eventuell process ser ut eller om ni vill ha hjälp av ett juridiskt ombud får ni gärna kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se. Om mitt svar inte besvarade era frågor eller om något är otydligt får ni också gärna återkomma på min mail så ska jag försöka tydliggöra.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?