Bevis om anställning utan skriftligt avtal

Hej!

Lång historia kort. Blev tillfrågad att provjobba för ett företag (blev lovad lön för de 3 timmarna), som gick bra. Blev tillfrågad på sms om jag ville jobba hela kommande vecka också. Accepterade, och frågade om vi kunde boka tid för att skriva på avtal. Fick ett sms där det stod "Klart vi ska skriva på, det här känns jättebra för oss!", visade sig dock när dagen kom att chefen "glömt" avtalet. Åkte därefter på kort semester (checkat med chefen såklart) och möttes av ett sms när jag kom tillbaka att de tagit in någon annan i mitt ställe som fått mitt jobb och att jag inte behövde komma tillbaka.

Får det gå till så här? Inget avtal var ju påskrivet, men genom överenskommelse skriftligt (sms) och konkludent handlande (jag fått schema och material för jobbet) var jag ju anställd? Har även ett sms där det står "Du var anställd, men nya tjejen verkade passa oss bättre". Har jag rätt till 2 veckors lön enl. 12§ LAS? Finns det något annat jag kan göra?

Lawline svarar

Hej!

Ett muntligt besked om att du har fått jobb hos en arbetsgivare gäller lika väl som ett skriftligt anställningsavtal. Detta eftersom ett anställningsavtal är ett konsensualavtal vilket innebär att det blir giltigt mellan dig och arbetsgivaren redan genom det muntliga avtalet. Det problematiska är ofta att bevisa vad det är som har sagts. Risk finns att ord står mot ord. I och med att du fått sms där överenskommelse om anställning har skett så talar det för din fördel vid bevisfrågan.

Arbetsgivaren kan riskera att få betala skadestånd till dig om ett giltigt anställningsavtal har ingåtts och sedan olovligen avskedat/sagt upp dig och gett tjänsten till annan. Skadeståndet avser dels ekonomiskt bortfall som skett för dig, dels ersättning för den kränkning lagbrottet innebär. Du kan läsa mer om detta i LAS 38 § 1 och 2 st. Möjlighet att ogiltigförklara avskedandet finns också så att du därmed får behålla din anställning LAS 35 §.

Däremot ligger det på dig att bevisa att du verkligen ha fått en muntlig anställning vid en eventuell process mot arbetsgivaren. Detta framkommer av AD 1999:5 som stadgar att bevisbördan ligger på den som påstår att ett anställningsförhållande föreligger. Med hänsyn till dina sms du fått från arbetsgivaren bör du ha framgång här.

Värt att nämna är att om du vill ogiltigförklara eller kräva skadestånd av arbetsgivaren måste du underrätta honom eller henne om detta inom viss tid. Talan om detta måste också väckas inom viss tid. Mer om detta finner du angående uppsägningen/avskedandet i LAS 40 § och angående skadestånd i LAS 41 §.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”