Bevis för förtal

FRÅGA
En före detta medlem i en förening sprider rykten om hur dum jag är, hur dumt jag betett mig i olika sammanhang och påstår dessutom att jag skulle ha haft sex i föreningens lokal. Jag har hört det från andra personer och dessutom finns det en inspelning där hen i över en timme berättar om allt detta. Vi bor i en mindre ort där vi båda är relativt kända av allmänheten. Skulle det inspelade materialet räcka som bevis för förtal/ärekränkning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att säga att när det kommer till frågan huruvida det är att anses som tillräckligt mycket bevisning kan jag dessvärre med säkerhet inte ge ett konkret svar på frågan. Detta eftersom en bedömning görs i det enskilda fallet och det i slutändan alltid är upp till domstolen. Däremot kan jag förklara brottet och vad lagen säger om det.

Ärekränkningsbrott

Det som du beskriver ovan kan, precis som du nämner i din fråga, utgöra ett ärekränkningsbrott, närmare bestämt, "förtal". Ärekränkningsbrott är brott som går ut på att sprida uppgifter eller antydningar om en person på ett sådant sätt att det drabbar personen negativt. Ärekränkningsbrotten regleras i 5 kap. brottsbalken, som jag följande kommer att benämna som "BrB".

Förtal

En person kan dömas till förtal om denne pekar ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning. Att någon sprider rykten om dig och sprider osanna uppgifter, ex. om att du har haft sex i föreningens lokaler är alltså att jämföras med att peka ut någon som klandervärd i sitt levnadssätt. Att personen sprider dessa uppgifter skulle alltså kunna utgöra brottet förtal ( 5 kap. 1 § BrB).

Utpekandet eller de uppgifter man sprider ska vara av allvarlig grad för att det ska räknas som förtal. Hur stor spridningen är spelar även viss roll. Bedömningen av vad som anses som nedsättande görs sedan utifrån den utpekades omgivning och ur deras synvinkel, dvs. utifrån din synvinkel och vilka personer i din omgivning som har fått höra detta utpekande, exempelvis andra grannar, arbetskollegor etc. Domstolen tar alltså bl.a. hänsyn till hur stor spridning uppgiften har fått och även till, som jag nyss nämnde, vilka personer spridningen har nått.

Jag skulle råda dig till att prata med den före detta medlemmen och försöka förklara för hen hur situationen står till och vidare även förklara att de anklagelser hen gör skulle kunna utsätta dig för andra personers missaktning och även resultera i att hen gör sig skyldig till förtal. Ifall hen fortsätter trots detta, och ifall du anser att det faktiskt utsätter dig för andras missaktning eller om du anser att det redan har gjort det råder jag dig till att kontakta polisen och göra en anmälan. Dessvärre kan jag som sagt inte ger dig ett mer konkret svar på din fråga men jag hoppas att detta ändock gav dig vägledning. Om inte får du gärna kontakta oss igen så ska vi återigen försöka besvara din fråga!

Önskar dig en God fortsättning!

Hälsningar, Sara

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91389)