FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt25/10/2022

Beviljande av sjuksköterskelegitimation vid tidigare brottslighet

Hej Jag blev dömd till rättspsykiatrisk vård för mordförsök. Tragiska händelser i barndomen som triggade en psykos. Jag har nu blivit intresserad av att läsa till sjuksköterska, men är fundersam om jag kommer bli beviljad legitimation. Hur stor är chansen att bli beviljad legitimation?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att redogöra för vad som beaktas vid en ansökan om legitimation. 

Ansökan om legitimation

Den som avlagt examen för sjuksköterska ska efter ansökan få legitimation för yrket (4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen, PSL). Denna ansökan prövas av Socialstyrelsen (4 kap. 10 § PSL).Vid denna prövning kontrolleras belastningsregistret, och de brott som kontrolleras framgår av 16 c § förordningen om belastningsregister. Mordförsök är enligt paragrafen ett av de brott som kontrolleras. 

Skäl att avslå ansökan om legitimation

Av 4 kap. 1 § 2 st. PSL framgår att legitimation inte får meddelas om det föreligger omständigheter som hade kunnat få en legitimerad sjuksköterska att förlora sin legitimation. Sådana omständigheter framgår av 8 kap. PSL

I 8 kap. 3 § 1 st. p. 2 PSL stadgas att legitimation att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården ska återkallas om den legitimerade i eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne. Med brott som är ägnat att påverka förtroendet avses t.ex. brott mot annans liv eller hälsa, narkotikabrott, sexualbrott, barnpornografibrott, förfalskningsbrott, osant intygande och mened (prop. 2009/10:210 s. 233). Mordförsök är ett brott mot annans liv eller hälsa och är därmed ett sådant brott som avses i paragrafen. 

Av 8 kap. 3 § 2 st. PSL framgår att återkallelse på grund av allvarlig brottslighet inte behöver ske om det finns särskilda skäl. Av propositionen framgår att särskilda skäl t.ex. kan finnas om det gått lång tid sedan brottet begicks. Även omständigheter som kan hänföras till personliga förhållanden kan beaktas. Det kan vara att ett begånget brott hade sin grund i personliga förhållanden, som exempelvis sjukdom, missbruk eller sociala missförhållanden och de omständigheterna inte längre kvarstår vid prövningen. Användningen av denna undantagsregel får dock beträffande de grövsta brotten förutsättas ske med restriktivitet (prop. 2009/10:210 s. 233). 

Sammanfattning

Att man begått ett allvarligt brott är ett skäl för att inte meddela legitimation. Om det finns särskilda skäl kan dock legitimation meddelas ändå. En bedömning kommer att göras från fall till fall och sådant som har påverkan är exempelvis den tid som passerat sedan brottet begicks. Vid ett så grovt brott som mordförsök ska dock undantagsregeln användas med restriktivitet. 

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”