FrågaFAMILJERÄTTBodelning25/03/2018

Betydelsen av lagfart för om en fastighet ska anses vara enskild egendom

Om min man har ärv fastighet från sina föräldrar och den skall betraktas som enskild egendom. Hur hanterar man fastigheten i samband med en bodelning vid skilsmässa om han ännu inte sökt lagfart?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som ingår i en bodelning mellan makar finns i äktenskapsbalken. I bodelningen ingår båda makars giftorättsgods. En makes egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom, alltså antas egendom vara giftorättsgods om det inte framgår att det är enskild egendom (7 kap. 1 §). Om din man har ärvt fastigheten från sina föräldrar, och det finns en föreskrift i ett testamente från dem om att fastigheten ska vara hans enskilda egendom, ska den alltså inte ingå i bodelningen (7 kap. 2 § p. 4).

Regler om lagfart finns i 20 kap. jordabalken. Den som ärver en fastighet ska söka lagfart på den inom tre månader efter arvskiftet (20 kap. 2 §). Om detta inte görs kan inskrivningsmyndigheten förelägga förvärvaren, i detta fall din man, med vite att göra lagfartsansökan (20 kap. 3 §), däremot har en försenad lagfartsansökan ingen inverkan på ägarförhållandena. Alltså spelar det ingen roll för er bodelning om din man har lagfart på fastigheten eller inte, vad som spelar roll är om det finns en föreskrift i testamente om att fastigheten ska vara hans enskilda egendom. Om en sådan inte finns ska fastigheten istället betraktas som giftorättsgods och ingå i bodelningen er emellan.

Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000