FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis23/09/2019

Betungande uppgifter i belastningsregistret gallras efter ett tag

Jag fick en dom för ringa narkotika där straffet blev böter på 500kr. Det var nu 9 år sedan. Nu vill jag söka in till Kustbevakningen och vet att de begär belastningsregister. Kommer min dom synas där och får man inte längre jobba inom statlig sektor när man fått en dom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din första fråga: Nej.

Svaret på din andra fråga: Jo, men det försvårar en eventuell anställning avsevärt.

Hur fungerar det för det fall Kustbevakningen gör ett utdrag ur belastningsregistret?

Om Kustbevakningen vill se huruvida du har rent mjöl i påsen eller inte så kan de vända sig till Polismyndigheten (eftersom Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig, se 1 § Lag om belastningsregister) och begära ut personuppgifter om dig. Se 6 § st. 1 p. 2 Lag om belastningsregister. I det registret som Polismyndigheten ansvarar för finns uppgifter om, bland annat, personer som genom dom har ålagts påföljd för brott. Till exempel om dig som ålagts att betala böter för ett narkotikabrott. Men självklart är det på det viset att sådana uppgifter inte stannar kvar i det registret i all oändlig tid. Någon måtta får det vara. För den enskilde kan betungande uppgifter i registret få förödande konsekvenser. Till exempel vad gäller möjligheten att få en anställning. Kanske särskilt inom statlig sektor. Bland annat på grund av detta så gallras uppgifterna efter ett tag. För din del så kommer ett eventuellt utdrag av Kustbevakningen inte att visa någonting över huvud taget (under förutsättning att det inte finns andra brott än din narkotika-dom där). Eftersom för påföljden böter så gallras uppgifterna 5 år efter domen. Se 17 § Lag om belastningsregister.

Observera att ovanstående stycke förutsätter att Polismyndigheten har skött sitt uppdrag om personuppgiftsansvarig på ett korrekt sätt. Om Polismyndigheten av någon anledning inte har gallrat din narkotika-dom så har du rätt till ersättning av Polismyndigheten för den skada och kränkning av din personliga integritet som orsakats av deras felaktiga handlande. Se 20 § Lag om belastningsregister.

Därför rekommenderar jag dig att kontakta Polismyndigheten och försäkra dig om att din narkotika-dom är gallrad INNAN du ansöker om anställning hos Kustbevakningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik RisingRådgivare