Betraktas CSN som inkomst vid prövning av försörjningskravet?

2019-11-29 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!jag undrar ifall CSN kan räknas som inkomst vid t.ex. en ansökan om uppehållstillstånd för en sambo/make? Jag är student och kommer jobba lite vid sidan av mina studier men min huvudsakliga inkomst är mitt CSN-lån. Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om uppehållstillstånd på grund av anknytning hittar vi i lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (s.k. begränsningslagen, förkortad TUtlL). I 9 § begränsningslagen framgår det att uppehållstillstånd på grund av anknytning får enbart beviljas om den personen som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och utlänningen samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen (jfr. 5 kap. 3 b § andra stycket Utlänningslagen). Bestämmelsen ställer krav på dig, som din sambo/make vill åberopa anknytning till, att ha tillräckliga inkomster för att kunna försörja dig själv och din partner samt ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. Kravet måste uppfyllas för att din make/sambo ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig (9 § TUtlL).

Migrationsverket har vidare meddelat närmare föreskrifter om vad försörjningskravet egentligen innebär i praktiken (9 § andra stycket TUtlL). Myndigheten kräver att du ska kunna visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så att du kan försörja dig själv och din partner som ansöker om uppehållstillstånd. Som exempel för arbetsrelaterad inkomst räknas lön från arbete, arbetslöshetsersättning, sjukpenning och inkomstgrundad ålderspension. Det framgår även att du kan uppfylla försörjningskravet om du har en tillräckligt stor förmögenhet som du och din partner kan leva på (se här).

Av din fråga framgår det att din huvudsakliga inkomst är CSN-lån men att du också jobbar extra vid sidan av studierna. Eftersom CSN består av lån och bidrag kan det inte anses utgöra en arbetsrelaterad inkomst som Migrationsverket kräver. Lönen som du får från deltidsjobbet är självfallet en arbetsrelaterad inkomst. Dock måste lönen också vara en regelbunden inkomst för att kunna räknas med i prövningen som Migrationsverket gör.

Svaret på din fråga är således nej, CSN är inte den typen av inkomst som räknas med vid bedömningen av försörjningskravet. Vidare bestämmelser om hur stor din inkomst och bostad ska vara för att försörjningskravet ska anses som uppfyllt finner du här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll