FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll30/08/2018

Betalningsskyldighet underhållsstöd

Utförligare tack när det gäller soc.försäkringsbalken avsn 17, 18 gällande; vem är betalningsskyldig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vem som är betalningsskyldig vid underhållsstöd som bland annat regleras i 17 och 18 kap. Socialförsäkringsbalken.

Underhållsstöd lämnas från och med att föräldrarna flyttat isär och rätt till stöd uppkommit, fram tills att barnet fyllt 18 år enligt 18 kap. 13 § Socialförsäkringsbalken (efter det aktualiseras förlängt underhållsstöd). Försäkringskassa fastställer betalningsskyldighet när ett beslut om underhållsstöd meddelats, 19 kap 3 § Socialförsäkringsbalken. Den betalningsskyldige är den föräldern hos vilken barnet inte bor varaktigt, 7 kap 2 § Föräldrabalken. Enligt 18 kap. 15§ Socialförsäkringsbalken så betalas underhållsstödet till den som är boförälder, dvs den av föräldrarna där barnet bor varaktigt.

Med vänlig hälsning,

Nelly CornetegRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000