Betalningsskyldighet och preskription av fordran

2016-11-23 i Preskription
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga som rör vår bostadsrättsförening. Vi har nyligen fått en faktura från en person som tidigare ägde och bodde i en lägenhet i huset, men som flyttade för fyra år sedan. Han har nu skickat en faktura från sitt företag på arbetskostnad och materialkostnad, utfört på huset. Problemet är att det här arbetet utfördes under feb-aug. 2010, dvs mer än sex år tillbaka. Eftersom det är så länge sedan så har vi lite svårt att kontrollera att det här stämmer. Har vi någon skyldighet att betala? Eller är det preskriberat?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att en sådan fordran som du nämner i din fråga, mellan bostadsrättsföreningen och personen som tidigare bodde i föreningen (hädanefter kallad borgenären), ska vara preskriberad krävs dels att preskriptionstiden löpt ut samt att inget preskriptionsavbrott skett. Att fordran är preskriberad innebär borgenären förlorar sin rätt till betalning och bostadsrättsföreningen därmed inte är betalningsskyldiga (se 8 § Preskriptionslagen). Preskriptionstiden för fordringar såsom den aktuella är enligt huvudregeln 10 år (se 2 § Preskriptionslagen). Om ett preskriptionsavbrott sker innan preskriptionstiden löpt ut börjar en ny preskriptionstid att löpa, vilket innebär att borgenären förlänger den tid han har på sig att begära betalning (se 6 § Preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott kan ske på flera olika sätt, till exempel genom att gäldenären erkänner skulden, du får ett skriftligt krav eller påminnelse om skulden från borgenären eller genom att borgenären ansöker om verkställighet hos kronofogden (se 5 § Preskriptionslagen).

Detta innebär i ert fall att preskriptionstiden för den fordran som borgenären gör gällande gentemot bostadsrättsföreningen, utan preskriptionsavbrott, inte är preskriberad förrän år 2020 (under förutsättning att fordran uppkom år 2010). Men eftersom att ett preskriptionsavbrott har skett genom den faktura som skickats till er har preskriptionstiden därmed förlängts till år 2026. Bostadsrättsföreningen kan alltså inte undgå betalningsskyldigheten på grunden att fordran skulle vara preskriberad.

Du nämner också att ni har svårt att kontrollera om något arbete faktiskt skett på fastigheten såsom borgenären påstår vilket leder mig in på bevisbördan för fordrans uppkomst.

Inom civilrätten finns en regel som innebär att den som påstår något har bevisbördan för sitt påstående. Denna regel får konsekvensen att borgenären måste styrka sitt yrkande om betalning, dvs. borgenären måste bevisa att arbete utförts på huset på det sätt som han påstår. Om han lyckas med detta är det istället bostadsrättsföreningen som har bevisbördan för att inget arbete utförts för att på så vis styrka att ingen fordran föreligger och därmed utesluta betalningsskyldighet för densamma.

Sammanfattningsvis innebär detta att den faktura som bostadsrättsföreningen mottagit inte är preskriberad men däremot skulle kunna bestridas om bostadsrättsföreningen skulle anse att inget arbete utförts såsom borgenären påstår. Ett bestridande innebär dock inte i sig att betalningsskyldigheten försvinner men att bevisbördan aktualiseras, bl.a. i samband med ansökning om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger!

Johanna Matsdotter
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (568)
2021-01-15 Vad är giltighetstiden för tillgodokvitton?
2021-01-14 Bör jag bestrida återbetalning för ett CSN-lån som bör vara preskriberat?
2020-12-31 Preskriptionsavbrott.
2020-12-30 Preskription av konsumentfordran

Alla besvarade frågor (88108)